Heidi Arnesen Austlid

Fra og med i dag går Heidi Austlid inn i en ny rolle i IKT-Norge. Austlid er nå viseadministrerende direktør og tar plass i ledelsen sammen med generalsekretær Per Morten Hoff.

– At Heidi går inn i rollen som viseadministrerende direktør betyr nå at vi styrker og utvider ledelsen i IKT-Norge. Vi er en organisasjon som vokser betydelig med nye medlemmer. At få Heidi Austlid ved min side betyr at IKT-Norge blir bedre og sterkere. Alt for å kunne tjene medlemmene våre bedre, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

– Det skal bli utrolig gøy å få arbeide tettere sammen med Per Morten, mener Austlid. Foruten ledelsesoppgaver innen økonomi og personale vil hovedfokus ligge på organisasjonsutvikling. – I tillegg til at jeg fremdeles skal jobbe mye med digitalisering i offentlig sektor, presisierer Austlid: – IKT-Norge er en dynamisk organisasjon i stadig vekst og dette er oppgaver jeg gleder meg til å ta fatt på.

Kontakt:
viseadministrerende direktør Heidi Austlid, 90745210
generalsekretær Per Morten Hoff, 92022354