I forbindelse med at 22. juli-kommisjonens rapport ble sendt på høring har IKT-Norge levert sitt svar til Justis- og beredskapsdepartementet (PDF).

Etter oppslag om dette i Aftenposten torsdag 30. august 2012 med påfølgende lederartikkel skrev Direktoratet for nødkommunikasjon et innlegg i samme avis:

Tor Helge Lyngstøl: Nødnett virker (ap.no).

Her er gjengitt tilsvaret fra IKT-Norge som sto på trykk torsdag 6. september:

Per Morten Hoff: Nødnett i nød (PDF).

Jevnfør også dette innlegget fra Thor E. Hasle: Nødnettet er allerede gammeldags (ap.no).

DNK hadde også på trykk en kronikk i Aftenposten to uker senere. Tor Helge Lyngstøl: Ideelt nødnett? (ap.no).

IKT-Norges svar på denne sto i Aftenposten 25. september, og en utvidet versjon kan leses her.