«Er IKT-næringen så verdifull for landet som vi tror?» er spørsmålet IKT-Norge stilte seg for ett år siden. Vi ga Menons dyktige forskere oppdraget med å regne på det, og i dag er konklusjonen klar.

Per Morten Hoff
Per Morten Hoff

– Dette er den grundigste rapporten på IKT-næringen som noensinne er gjort her i landet. Man har i studien funnet at IKT-næringen løfter produktiviteten og lønnsomheten i norsk økonomi. I tillegg har IKT stor betydning for andre deler av økonomien i kraft av å være en bruksteknologi med generell anvendelse, sier Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge.

Norges viktigste næring

– Vår påstand er i dag slik den har vært gjennom mange år, men nå har vi endelig gode data på det; at vi er Norges viktigste næring i kraft av egen størrelse, og særlig fordi vi skiller oss ut fra andre næringer ved at vi bidrar med effektivisering, vekst og innovasjon i andre næringer og i offentlig sektor, forklarer Per Morten Hoff.

– Ved siden av den nasjonale verdiskapningen går rapporten gjennom ulike internasjonale studier av hvordan IKT-næringen bidrar til resten av samfunnets verdiskapning. Vi håper at man med denne rapporten får en bedre forståelse av IKT-næringen, og én konklusjon vi drar av rapporten er at næringspolitikken bør bli mer næringsnøytral, sier Per Morten Hoff.

Finansavisen mandag 18. mai 2015
Finansavisen mandag 18. mai 2015

– Rapporten, som er utarbeidet av forskere fra MENON, bekrefter at IKT-næringen bidrar med mye til samfunnet i form av verdiskapning og produktivitet, selv uten noen form for skattelette eller budsjettstøtte. Hvis man ønsker at vi skal opprettholde vår høye levestandard og hvis vi ønsker å være verdens beste velferdsstat så må det politiske grep til. Vi må flytte arbeidskraft og kapital fra næringer med lavere verdiskapning til de med høyere, mener Hoff.

Roger Schjerva, sjeføkonom i IKT-Norge, har vært ansvarlig for rapporten og trekker frem noen punkter å være bevisst på:

  • Bredbåndsutbyggingen må bli bredere, tettere og sikrere. En studie rapporten viser til har påvist at land som har vært raske i å utvikle bredbånd har fått et engangsløft i BNP per innbygger og også høyere veksttakt. Derfor er det veldig viktig at vi får fart på graveforskriften.
  • Selskapsskatten må reduseres som Scheel-utvalget foreslår, slik at investeringsmulighetene i fastlandsbedriftene bedres.
  • Kompetansen må heves, derfor må programmering innføres som fag i ungdomsskolen. En satsning på digitale læremidler er en nødvendighet for fremtidens læring.
  • Fra myndighetenes side bør man gi bedre insentiver til kommunene for å innføre velferdsteknologi. Goder både unge som eldre kan få nytte av.

Presseoppslag

Digi

mynewsdesk

Insidetelecom

FriFagbevegelse

Digi

EL&IT

Les hele rapporten (PDF)

Se strømmet lansering av rapporten her: