Tor Arne er uten tvil en av de mest markante personene i utviklingen av det teknologiske helse-Norge.

dips019365518203a
Tor Arne Viksjø. Foto: Nord24

Mannen bak DIPS har vært med på reisen fra den spede begynnelsen for elektroniske pasientjournaler, til et Norge som et av de mest avanserte land i verden. DIPS er et norsk industrieventyr på dette feltet, og mye av æren for dette hviler på Tor Arnes utrettelige arbeid.

I går ble kjent at Viksjø går av som leder for DIPS. Selskapet får Kolbjørn Haarr som ny sjef.

Tor Arne har vært opptatt av næringen, å bygge samarbeid på tvers og sett viktighetene av å jobbe sammen for et best mulig marked som gir gode løsninger for både sykehus og pasienter. Man er ikke leder i et norsk programvareselskap i Norge uten å gå gjennom kritikk og tøffe perioder.

For oss som står på utsiden så har DIPS fremstått som et selskap med en kultur som bærer gjennom når det stormer. Vi i IKT-Norge har hatt stor glede av Tor Arnes arbeidskapasitet. Han var med å dra igang vårt eHelseforum, og vært en av de som så nytten av en stor arena for eHelse i Norge, EHIN, som nå samler nesten 1500 deltakere hvert år.

Vi ønsker å takke Tor Arne for hans innsats for norsk e-helsenæring og ønske han lykke til videre i sine neste prosjekter. Vi håper at vi også fremover skal nyte godt av hans erfaring og klokskap.

På vegne av IKT-Norge

Nard Schreurs, direktør, eHelse

Fredrik Syversen, direktør, næringsutvikling

Les mer:

Han startet i kjelleren. Nå satser han én milliard

Journalsjefen