Pressemelding fra IKT-Norge:

I forbindelse med nedskjæringene i Innovasjon Norge, varslet ledelsen på et møte i går at styret velger å kutte sin satsing på IKT som prioritert område.   – IKT er utvilsomt den enkeltfaktoren som bidrar mest til innovasjon i alle næringer, derfor blir denne prioriteringen uforståelig, sier direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, Fredrik Syversen.

I de siste årene, har vi endelig fått en koordinerende rolle for IKT-sektoren internt  i Innovasjon Norge, noe som forsvinner med endringene Innovasjon Norge nå gjør. IKT er overalt og i alle sektorer, og det å kunne se disse i sammenheng ville gitt mer effekt og spart både Innovasjon Norge og det norske virkemiddelapparatet mer enn det de nå tar inn på å kutte satsingen.

Tradisjonell industri bestemmer fortsatt over virkemidlene i Norge – Det tar lang tid å snu tankskipet Norge

Det signalet som nå sendes ut er egentlig ikke overraskende, mener Syversen. Virkemiddelapparetet har ennå ikke tatt innover seg at Norge er et samfunn der tjenestesektoren er like viktig som industrien. Det tar lang tid å snu tankskipet Norge sier han.

– De som sitter på pengene i form av virkemidler ser ikke den endringen som norsk næringsliv er avhengig av, nemlig effektivisering ved bruk av IKT, dette vekker stor bekyming.

– Å kutte denne sektoren som satsingsområde, vil være det samme som å kutte satsingen på kyr i melkeproduksjonen for å bruke et språk som de besluttende myndigheter forstår, avslutter Syversen.

For mer informasjon eller kommentar, kontakt:
Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge: fs@ikt-norge.no / 92032470