Internett inngår på et eller annet vis i de fleste løsninger av samfunnets oppgaver og utfordringer. Internett griper inn i folks hverdag på måter selv de mest sci-fi-orienterte nok slet med å se for seg. Internett tvinger frem nye tanker, nye modeller, ny regulering og nye løsninger. Internett tvinger også frem et stort behov for kompetanse og forståelse for hvordan internett, og annen ny teknologi, fungerer, brukes og påvirker samfunnet som helhet og den enkelte. Nå vil noen i Danmark at internett også skal være gapestokk.

Det kommer jevnlig forslag, krav og forventninger om at internett skal brukes til å løse alt av problemer fordi det fremstår som en behagelig quickfix. Det er derfor et politisk parti i Danmark nå ønsker å bruke en åpen tjeneste på internett til å vise frem overvåkningsmateriale fra butikker, og identifisere folk som er filmet mens de gjør noe antatt ulovlig, “DF vil stille krav til politiet: Skal offentliggøre videoer af butikstyve”.

Helt kort, ekstremt kunnskapsløst, potensielt farlig og et eksempel på noe som gjør at det er høyst reelt å snakke om 1984 & Big Brother, selv om slike sammenligninger som regel blir omtalt som både tabloide og misforståtte.

Faksimile fra dr.dk Faksimile fra dr.dk
I Danmark er det nå altså forslag som opplagt er i den gata. Det foreslås at “Politiet skal pålægges at dele billederne med offentligheden”.

Det kan jo virke ikke bare bekymringsfullt, men skremmende, veldig skremmende. men det skal ikke være grunn til det, forslagsstiller har jo tenkt gjennom dette:

“- Det skal være politiet, der styrer det efter faste rammer, men hvor borgerne i højere grad end i dag får mulighed for at dele de her billeder, siger Peter Kofod Poulsen.”

Så da er det vel greit, for det skal settes rammer for hvordan folk skal publiserer overvåkningsmateriale, og siden det settes rammer er det vel ikke grunn til å tro at det vil bli kopiert, delt videre, etc?

I følge forslagsstiller løses dette greit ved at “politiet – når man får fat i den pågældende person – vil kunne fjerne billedet fra hjemmesiden. Når man så deler det fra en hjemmeside, og linket forsvinder, så har det ikke samme konsekvens som i dag på Facebook, hvor ting altid vil ligge der”.

Så var det kunnskap og forståelse om internett da, eller som i dette eksemplet tydeligvis totalt fravær av forståelse for hvordan ikke bare internett men også menneskene som bruker internett fungerer. Vi får snart valgkamp i Norge, la oss håpe at dette ikke blir en av diskusjonene om internett her.

Om noen kjenner Peter Kofod Poulsen i Dansk Folkeparti, så ta gjerne en prat med ham om hvordan internett fungerer. Jeg vil gjerne at han selv legger denne ideen død og at den ikke spres, men nå er det jo på internett og i spredning. Så da er det vel del av alles samfunnsoppdrag i 2017 å bidra til at vi slipper dette i Norge. Forhåpentligvis utenfor Norge også, i det minste i de landene som ikke allerede har begynt med sånt.