Oslo har nylig blitt kåret av Forbes til verdens 3. smarteste by. Kommunens klimabudsjett er blitt et forbilde for store byer verden over.

Oslos politikere har skyhøye politiske ambisjoner frem mot et utslippsfritt Oslo i 2030. En av de aller viktigste verktøyene for å gjøre Oslo kommune til et utstillingsvindu for fremtidens smarte, digitale og bærekraftige løsninger er å bruke innkjøpsmakten sin. Oslo Kommune handler for 27 milliarder i året.

Oslo kommune kan speede opp, forenkle og effektivisere det grønne skiftet, og bidra til at det utvikles løsninger for fremtidens smarte og bærekraftige byer.

eirik skarstein 8gx9tigyrbu unsplash

La oss nevne noen eksempler: IBM bygger digitale tvillinger for eiendomsbransjen og lager en plattform for utveksling av brukte materialer og råvarer. En digital løsning som drar eiendomsbransjen i et stort skritt i bærekraftig retning. Altibox leverer sensorer som måler hvor fulle avfallscontainere er. Da vet de til enhver tid hvilke containerne som er fulle og skal hentes og hvilke som kan fylles opp mer. Tid, penger og miljø spart. Og det norske oppstartseventyret Gelato som har gjort printtjenester over hele verden mer bærekraftig både ved redusert papirbruk og redusert frakt. Jeg kunne snakket om digitale, bærekraftige produkter og tjenester i timesvis. Den Norske IKT-bransjen er en gullgruve av dem.

Vi i IKT-Norge og 450 bedrifter i den norske IT-bransjen ønsker oss en kommune – Oslo kommune, som verdens mest effektive og mektigste grønne innkjøpsmaskin. Hvordan kan vi få til det, og vil det nye byrådet ta utfordringen?

Her er noen umiddelbare utfordringer IKT-Norge har identifisert:

  • Vi trenger flere uformelle møteplasser mellom kommunen og det grønne næringslivet. Kommunene må få se hvilke muligheter som er tilgjengelige og få innsyn i hva som næringslivet kan bidra til å utvikle i fremtiden.
  • Dagens anskaffelsesregelverk er for rigid. Det er lite tilpasset innovasjonsprosesser og hemmer innkjøp fra mindre bedrifter og start-ups. Oslo kommune må unngå at leverandører velges, bare basert på pris.
  • Myndigheter og offentlige virksomheter må i større grad forplikte seg til å kjøpe produkter, tjenester og løsninger som de selv er med på å utvikle.
  • Oslo kommune er et godt sted for innovative hub´er, det viser blant annet Forbes til. Men utvikling av egne smarte IT-løsninger kan fort også bli oppstartbedriftenes argeste konkurrent. Hvordan vil byrådet balansere denne problematikken?

Vi vet at flere norske IT-bedrifter er blant de beste i verden på å utvikle digitale, bærekraftige tjenester og produkter. Vi ønsker at Oslo kommune vil vise vei som en grønn innkjøpsmotor i kommune-Norge.