lf nbp9052
Liv Freihow

Til tross for fagre ord om å fremme innovasjon og entreprenørskap i framtidsrettede næringer, er regjeringens budsjett for næringslivet 2013 et stort steg i feil retning. – Dette er som å spille russisk rulett med fremtidens næringsliv. Regjeringen kaster penger etter industrier som verken er fremtidsrettede eller lønnsomme på egne ben, mens innovative og lønnsomme næringer går for lut og kaldt vann, sier Liv Freihow, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

Blant de viktigste postene i NHDs budsjett er en enorm kompensasjonsordning for CO2 til industrien, samt 1.6 milliarder til sysselsetting av sjøfolk. Til sammenligning bevilger NHD 1.4 milliarder til Forskningsrådet. – Det er på høy tid at regjeringen tar inn over seg hvor fremtidens verdiskaping vil komme fra, og legge tilrette for at disse næringene får gode rammebetingelser til å utvikle seg optimalt. For hvert år som går uten at regjeringen legger til rette for omstilling av norsk næringsliv, vil Norges konkurranseevne lide. Til tross for oljeformuen har Norge ikke råd til å fortsette å kaste gode penger etter næringer som ikke gir avkastning, sier Freihow.

Et lysglimt i innovasjonspolitikken er at det skal bli enklere for gründere å få tilskudd til etablering. – Vi forutsetter at etablerertilskuddet ikke gjøres geografiavhengig. Det er viktig at pengene følger innovasjonen der den faktisk skjer, sier Freihow.