IKT-Norge er av den oppfatning at Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har opptrådt i strid med § 5 i lov om offentlige anskaffelser, i tillegg til at DNK ikke har overholdt de etiske retningslinjer som er oppstilt for statstjenesten. IKT-Norge mener at DNK har opptrådt utilbørlig når de har presset en av sine leverandører for å stoppe kritikk fra IKT-Norge.