IKT-Norges kommunekartlegging 2012 viser oppsiktsvekkende at kommunene ønsker statlig styring. Dette er et politisk paradoks sett mot den løpende politiske diskusjonen om lokal selvråderett. – Kommunene ønsker styring slik at innbyggerne får samme tilbud overalt. Dagens praksis er hverken bra for kommunekassa eller innbyggerne som får dårligere service fra offentlig sektor, sier Heidi Austlid, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

IKT-Norge har gjennomført en kartlegging av kommunenes digitaliseringsinnsats og  innbyggertjenester på nett. Kartleggingen er besvart av 50 prosent av kommunene. Bakgrunnen for kartleggingen er at regjeringen har lagt fram et digitaliseringsprogram som kun gjelder statlig sektor. Regjeringen vil ikke forplikte kommunene fordi de mener den lokale selvråderetten er viktigere en nasjonal styring. IKT-Norge mener digitale tjenester er infrastruktur på lik linje med vei, og dermed et nasjonalt anliggende. Kartleggingen viser blant annet:

  • Hele 77% av kommunene ønsker å bli forpliktet av regjeringen i digitaliseringsarbeidet. Kommunene vil la den lokale selvråderetten vike.
  • Kommunene ønsker å bruke felles nasjonale løsninger. I dag må hver kommune selv ta regningen og får ikke bruke løsninger som staten har utviklet.  Eksempelvis er det kun få kommuner som får lov til å bruke Altinn.

Hele kartleggingen finner du her: Kommunekartlegging2012-rapport (PDF)

?IKT-Norge mener digitalisering av det offentlige tjenestetilbudet kan frigi milliardbeløp for offentlig sektor og vil i tillegg gi bedre innbygggerservice ved at innbyggerne kan betjene seg selv som de gjør i banken. Det har de klart i både Sverige og Danmark, sier Austlid. I Danmark betjener innbyggerene seg i stor grad selv, og der har de beregnet at kommunene hvert år kan spare 700 millioner kroner ved digital saksbehandling. I tillegg kan de spare 2 milliarder ved mer effektiv IKT-bruk i hele kommunesektoren, og 3 milliarder årlig i portokostnader ved bruk av digital postboks for alle innbyggere.