Per Morten Hoff kritiserer statsbudsjettet for mangel på digitale visjoner
Per Morten Hoff kritiserer statsbudsjettet for mangel på digitale visjoner

Statsbudsjettet 2011 er en videreføring av støtten til tradisjonell industri og maritim næring, og tar ikke inn over seg at Norge er et kunnskapssamfunn. I konkurranse med andre land er Norge i ferd med å bli akterutseilt. Mens EU og fremadstormende økonomier i Asia ser at IKT er driveren for et moderne bærekraftig samfunn, avslører statsbudsjettet at regjeringen satser på verft og gårsdagens løsninger.

Forslaget om innføring av moms på utenlandsk elektronisk innhold er et  urealistisk forsøk på å sidestille vilkårene for kjøp av norsk og utenlandsk e-innhold. Skattelegging av innhold levert over nettet gjør det 25% dyrere å velge det miljøvennlige, elektroniske alternativet enn det samme innholdet trykket på papir.

– Det er et paradoks at det står i statsbudsjettet at avgiftsendringer brukes aktivt for å fremme miljøvennlige valg, når vi her gjør det stikk motsatte, sier IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff.

Ordningen som er innført i EU har dessuten vist seg å ha store svakheter, da det i praksis er umulig å sikre at alle som selger elektronisk innhold online registrerer seg i et norsk merverdiavgiftsregister.

Null til moderne infrastruktur
Informasjons- og kommunikasjonssektoren er Norges nest største næring, med en omsetning på 240 milliarder kroner i 2008. IKT-Norge mener det er et manglende fokus, ikke bare på IKT-næringen, men på bruk av IKT-løsninger i samfunnet. Høyhastighetsbredbånd er den nye elektrisiteten, og den viktigste infrastrukturen for kunnskaps-Norge og for effektivisering av offentlig sektor. I statsbudsjettet synes satsing på høyhastighetsbredbånd å være helt fraværende. Mens andre land stimulerer til høyhastighetsutbygging, gis det etter det vi kan se ingen incentiver til utbygging i områder som ikke er kommersielt interessante i Norge.

– Igjen kan det synes som om regjeringen tror at bredbåndsutbyggingen i Norge er fullført. Dette er som om vi skulle si oss ferdige med utbygging av veinettet på 1960-tallet.

Samferdselsministeren har karakterisert budsjettet som et historisk løft for samferdsel, uten at en krone går til digitale motorveier, sier Hoff.

Regjeringen bevilger 5.7 milliarder i økte inntekter til kommunene uten å stille krav til at midlene skal brukes til effektivisering av offentlige tjenester i kommunene.

Positive glimt
– Regjeringen vil bevilge 107 millioner kroner til 2200 nye studieplasser, og vil prioritere blant annet realfag og teknologi. Dette er svært positivt, og vi forventer at denne prioriteringen går til å gi oss 2200 flere høykompetente studenter.

– Vi er glade for at man øker satsingen på BIA med 10 millioner kroner. I tillegg er vi glade for at IFU/OFU satsingen får 20 millioner ekstra. Begge disse ordningene er svært viktige for norsk IKT-næring.

– Regjeringen erkjenner at den banenrytende grunnforskningen er “helt avgjørende for å finne løsningene på hva Norge skal leve av når oljen tar slutt”. Deretter bevilger de 60 millioner til grunnforskning, noe som må karakteriserer som et musepiss i havet.

– Bevilgningen på 282 millioner kroner til Altinn er positiv.

– Vi er fornøyd med retningen regjeringen legger opp til innen helse neste år, med 50 millioner kroner øremerket til e-helse. Vi er opptatt av at vi nå får på plass en løsning der alle kan få tilgang til sin egen journal elektronisk, og forventer at dette prioriteres i 2011.

– Når det nå settes inn ekstra midler til fattigdomsbekjempelse i Norge er det viktig å innse at digitale klasseskiller er en av hovedårsakene til utenforskapet i Norge, og kompetanse innen IKT er en av de enkleste og viktigste midlene for å få folk inn i arbeids- og samfunnsliv. Det samme gjelder Norges bistandssatsning, som burde inkludere midler øremerker til oppbygging av IKT infrastruktur i fattige land.