ctrl logo

91% av norske bedriftsledere mener data er viktig for bedriften, men bare 64% sikrer seg mot tap av de samme dataene, kun 28% tar backup av innholdet på mobiltelefoner og bare 48% har vurdert hvilken risiko det er for at dataene blir tapt for bedriften.

Nasjonal Sikkerhetsdag i regi av Post- og teletilsynet, NorSIS og IKT-Norge ndersøker årlig norske bedrifters fokus og gjennomføringsevne når det gjelder it-sikkerhet. Desverre står det alt for dårlig til, nok en gang ser vi at det ligger tikkende bomber rundt i norske bedrifter.

– Det så mange som svikter når det gjelder backup at det er grunn til å stille spørsmål ved om ledelse, styre og eiere forstår alvoret og risikoen som ligger i å tape data – dette er en tikkende bombe og mange gambler med de mest verdifulle resurssene i bedrift, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge.

I årets undersøkelsene ser vi at det skremmende mønsteret gjentas fra år til år:

  • Det er kun 64% som tar backup av bedriftens data hver dag.
  • Kun 48% har foretatt en risikovurdering av informasjonssikkerheten de siste 2 årene
  • Kun 50.1% av bedriftene driver opplæring/opplysningsarbeid om informasjonssikkerhet ovenfor egne ansatte.
  • Det er kun 66% som sikrer pc-er som benyttes utenfor bedriften.

Tap av data er et betydelig problem uavhengig om det er pga. dårlig drift, tyveri, eller andre årsaker utenfor dataeierens kontroll slik vi jevnlig kan lese om i pressen.

– Mange norske bedrifter er i realiteten usikret mot en tikkende bombe og risikerer å tape det mest verdifulle de besitter, ved for eksempel sletting ved en feiltagelse, tyveri av en laptop, brann og så videre – rett og slett fordi de ikke har iverksatt enkle men nødvendige tiltak. Ved fullstendig eller delvis tap av data vil mange bedrifter gå over ende, sier Torgeir Waterhouse

IKT-Norges nye bransjenorm CTRL – sikker online backup skal gjøre det enklere for norske bedrifter å øke datasikkerheten, og dermed unngå omfattende datatap til enorme kostnader.

– IKT-Norge mener at det er nødvendig med tiltak for å hjelpe norske bedrifter til å sikre dataene sine tilstrekkelig. Derfor har bransjeorganisasjonen tatt initiativ til lansering av bransjenormen CTRL – sikker online backup. Normen skal gjøre det enkelt for bedrifter å identifisere høykvalitets online backuptjenester, sier Waterhouse.

CTRL – sikker online backup er utviklet av en rekke bransjeaktører i regi av IKT-Norge. Det er viktig at CTRL er lett tilgjengelig og dermed gjør det lettere og sikre bedriftens data, den skal være:

  • for ikke-teknikere
  • for it-sjef / it-ansvarlig
  • for beslutningstakere
  • teknologinøytral
  • leverandørnøytral
  • en sikkerhet for at tjenester holder et nødvendig minimumsnivå

Normens hovedfokus er å definere et sett med hensiktsmessige minimumskrav slik at bedrifter lett kan finne rett tjeneste i et marked som kan være uoversiktlig, og desverre med tjenester tilgjengelig som ikke dekker et nødvendig minimum av sikkerhet.

– I motsetning til omfattende standarder skal CTRL være en norm rettet mot brukerene av backup tjenester, inkludert de bedriftene som ikke selv besitter it-kompetanse internt, sier Torgeir Waterhouse.

Til nå har følgende aktører fått godkjent tjenester etter normen, The Online Backup Company, Telsys, Datasys og flere aktører er klare til å følge normen, og er i gang med godkjenning.

Mer om CTRL på http://ikt-norge.no/CTRL

Kontakt om saken, Torgeir Waterhouse / tw@ikt-norge.no / 41612096