– Regjeringens budsjettopplegg innebærer også dårlige nyheter for digitaliseringen av Norge. Innsatsen for bredbånd svekkes, og satsingen på e-helse og velferdsteknologi uteblir. Og mens landene rundt oss satser sterkt på IT-utdanning, legges det ikke opp til noen flere studieplasser her i landet, sier Heidi Austlid fra IKT-Norge.

 

Regjeringen foreslår å halvere støtte til utbygging i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.

– Dette skjer på tross av at Regjeringen slår fast at det er et problem at det er områder av landet uten bredbånd. De rydder heller ikke opp i kommunale fremføringshinder, konstruerte kostnader og gravekaos som er hovedårsak til at mange området ikke er lønnsomme å bygge ut, sier Austlid.

 

Regjeringen oppretter direktorat for e-helse.

– Men innsatsen for nye e-helseprosjekter halveres i forhold til i år. Og vi ser ingen satsing på velferdsteknologi. Regjeringen prioriterer helsebyråkrater framfor prosjekter. Norge blir hengende etter i digitaliseringen av helse- og omsorgstjenestene med dette tempoet, sier Austlid.

 

Det legges ikke opp til flere IT-studieplasser

– Skal Norge omstilles og opprustes må vi satse mer på IT-studieplasser. Bare omlag 10 prosent av søkerne i høst kom inn på IT-studiene. Da er det en skandale at det ikke legges opp til noen vekst i antall IT-studieplasser. Land vi kan sammenligne oss med som Sverige, Danmark, Tyskland øker antallet IT-studieplasser  vesentlig,  sier Austlid.