Dagens tall fra SSB viser at IKT-sektoren er suverent viktigst for FoU i næringslivet. Det gjelder både utvikling av egen sektor og bidrag til å utvikle resten av næringslivet, sier sjeføkonom Roger Schjerva i IKT-Norge.

I følge SSB er det ingen sektor i næringslivet som har brukt mer penger på forskning og utvikling enn IKT-sektoren, hele 6,2 milliarder kroner i 2012. Dette utgjør en vekst på 7 % fra året før. I tillegg går nesten halvparten av det øvrige næringslivets FoU-innsats til IKT-relaterte prosjekter. Dette utgjorde 8,8 mrd. kroner i 2012. 65 % av denne IKT-relaterte FoU’en ble levert av norsk IKT-sektor.

–Dette viser at alle som er opptatt av å øke satsingen på forskning og utvikling i Norge vil få mye igjen for å arbeide for gode vekstmuligheter for de norske IKT-bedriftene. Å ta vare på og videreutvikle norsk IKT-industri bør stå sentralt for myndighetene, spesielt for Forskningsrådet og Innovasjon Norge, sier Schjerva.

Les mer hos Statistisk Sentralbyrå.