Eric Nævdal holder fast på at det bør investeres mindre i teknologi. Han skriver at tekno-entusiasme er et samfunnsproblem (DN 28. desember).

Det at store makrostudier ikke klarer å spore produktivitetsbidrag fra informasjons­- og kommunikasjonsteknologi (IKT) de siste par tiårene, betyr ikke at det ikke er noen slik sammenheng i virkeligheten. Mange forhold spiller inn i makro. Studier på nærings­ og bedriftsnivå viser en sterk sammenheng mellom IKT og produktivitet.

Uten IKT ville det for eksempel vært umulig å ha så høy utvinningsgrad på norsk sokkel, og mye av dagens behandlingstilbud i helsevesenet ville falt bort.

Det er ikke faglig omstridt at det er måleproblemer med IKT i makro. IKT-produkter er spesielle ved at prisene på produktet faller når en tar hensyn til kvalitetsforbedringer. Blant annet har Gavin Wallis vist hvordan tradisjonelle makromålinger undervurderer produktiviteten fra ikt­næringen.

At IKT er en type teknologi som trenger år med tilleggsinvesteringer før veksten realiseres, er heller ikke faglig omstridt. Nævdal mener det burde gått fort med internett, siden det arvet infrastrukturen til telefonen. Da tar han ikke inn over seg hvordan den digitale verden først nå smelter sammen med den fysiske og effektiviserer alt. Søk opp IoT, big data, 3D og AI.

Vitenskapelige studier av blant annet Rybalka og Akerman, Gaarder Mogstad viser at IKT-investeringer allerede øker produktiviteten i norsk næringsliv. Mistro er et større problem enn entusiasme.