AlgebraChallengeNorway2014Oslo/London, 24. januar, 2014. Det internasjonale forskningsprosjektet Algebra Challenge, som ble gjennomført i forrige uke, har overgått alle forventninger:

  • Mer enn 35000 elever fra hele landet.
  • Til sammen løste elevene nærmere 8 millioner likninger i løpet av uken.
  • Dette tilsvarer mer enn 213 likninger løst pr elev i gjennomsnitt.

”Pisa-undersøkelsen viser at vi har grunnleggende problem med matematikk. I den anledning valgte NDLA (Nasjonal digital læringsarena) å prøve ut et nytt digitalt læringsverktøy gjennom et internasjonalt forskningsprosjekt; Algebra Challenge. Vi ønsket å demonstrere hva spill kan tilføre norsk skole. Erfaringene skal også gi oss økt kunnskap om hvordan god bruk av digitale læringsverktøy som Dragonbox kan bidra til økt forståelse i matematikk ”, sier Øivind Høines, leder i NDLA.

”Resultatene har vært over all forventning – og det beviser at spill som DragonBox kan være viktige.

Målet for Algebra Challenge var å sette matematikk på agendaen ved å skape interesse og nødvendig oppmerksomhet rundt matematikk gjennom en konkurranse som både er gøy, utfordrende og lærerik.

”Vi hadde en målsetting om å løse 350000 likninger i løpet av uken. Allerede etter to timer var målet nådd. Veldig mange elever løste flere likninger i løpet av denne uken enn de gjør gjennom et helt skoleår. Dette viser verdien av teknologi og læring. Barn og unge får lyst til å lære og det vil kunne gi bedre resultater i alle fag», sier Heidi Austlid, IKT-Norge.

Det er Center for Game Science ved University of Washington som har utviklet en forskningsbasert versjon av det norske mattespillet DragonBox 5+. Sommeren 2013 ble det gjennomført en Algebra Challenge i delstaten Washington hvor 4192 elever til sammenlikning løste 390935 likninger.

”Det har vært en fantastisk opplevelse å se at hele matteklasser har sittet oppe om natten for å løse likninger. Gjennom hele uken mottok vi epost og twittermeldinger om elever som la Playstation på hylla og satt topp motiverte og jobbet med Algebra,” sier Jean-Baptiste Huynh, daglig leder i WeWantToKnow, selskapet bak mattespillet DragonBox. ”Det er viktig å berømme de mange lærerne som har bidratt til å gjøre dette til en suksess. Tusen takk for innsatsen”.

Foreløpig evalueringsrapport av Algebra Challenge:

• 36110 elever deltok og sammen løste disse 7,7 millioner likninger. Dette tilsvarer 213 likninger i snitt.

• Totalt 1711 klasser deltok i konkurransen. Klasser fra alle klassetrinn deltok.

• Hele 92,9 % av alle elevene som spilte mer enn 90 minutter oppnådde ”Master-status”. Det kreves altså ikke mer enn 1.5 timer å mestre den aller viktigste delen av spillet og til å kunne løse oppgaver som denne: a*x/b+c=d

• Antallet likninger nødvendig for å oppnå mestring var veldig likt for alle årstrinn. Vi ser at det er veldig liten forskjell på årstrinnene og hvor mye som trengs for å oppnå mestring. Dette er en sterk antydning på at algebra som et matematisk konsept kan læres bort i en mye yngre alder enn det vi gjør i dag.

• 1. klasse på Mailand Videregående skole gikk av med seieren om å løse flest likninger. Klassen løste imponerende 4219 likninger per elev og vinner dermed et klassesett med iPad Mini. Elevene i klassen brukte i snitt 32 timer og 6 minutter på å løse likninger – hvorav en natt i klasserommet.AlgebraChallengeTweets