I innovasjonstalen ble det sagt at digitalisering og teknologi vil være avgjørende for å sikre vår verdiskaping fremover, og at vi trenger flere tech-hoder for å komme i mål. Jeg vil gå så langt som å si at om vi spiller kortene våre riktig, kan vi bli en digital stormakt.

Skrevet av Arne Mjøs (Itera), opprinnelig publisert i Finansavisen juli 2016.

Det er relativt gammelt nytt, men likevel kommer det brått på: Digitalisering fører til massive endringer i alle bransjer. I sin årlige innovasjonstale påpekte Anita Krohn Traaseth at vi ikke må henge oss opp i definisjonen av gamle næringer og sektorinndelinger. Jeg kunne ikke vært mer enig.

Alle produkter i alle bransjer digitaliseres, og virksomheter redefinerer sin rolle i takt med dette. Det er kun fantasien som setter begrensninger for nye forretningsmodeller, prosesser og atferd. Selv den minste lyspære vil utstyres med en chip som kan styres fra en app. Når den digitale komponenten blir selve kjernen i virksomheten, beveger bedrifter som eksempelvis SAS seg i retning av å bli et teknologiselskap. Det er nytenkning i praksis.

Innhold er faktisk ikke konge
På stadig flere av markedene dominerer de store plattformaktørene, og felles for mange av disse er at de ikke skaper innhold. Google og Facebook skapes av brukerne. Verdens største taxiselskap, Uber, eier ingen biler. Verdens mest verdifulle butikk, Alibaba har ikke eget lager, og verdens største hotell, AirBnB eier ingen hotellrom.

Flere selskaper går for denne «plattformiseringen». Store internasjonale selskaper digitaliserer ikke lenger ett og ett produkt, men skaper en digital plattform for hele produktporteføljen. Etter hvert som plattformene knyttes sammen på kryss og tvers av bransjer og land, vil den digitale opplevelsen være viktigere enn produktet i seg selv. Her kan Norge spille en nøkkelrolle.

Nedturen i olje- og gassnæringen gjør at vi må tenke nytt om vi vil beholde konkurranseevnen og inntektsnivået her til lands. Og vi har en fordel. Vi er et lite, rikt og relativt homogent land med en digital infrastruktur i verdensklasse.

Planen
I et lite land som Norge bør vi robotisere og automatisere alt vi kan. Teknologien finnes, og mange av løsningene er allerede er i bruk. Vi er ingen industrinasjon med store omfattende omstillingsprosesser av mange millioner arbeidstakere – derfor kan, og må vi starte nå. Vår eksepsjonelle, digitale infrastruktur gjør det mulig å utvikle nye forretningsmodeller, strukturer og samfunnsmodeller og ta innersvingen på store industrinasjoner.

Vi må ikke glemme utdanningen oppi alt dette, med referanse til innovasjonstalen. Dersom tech-hodene skal bli flere, er det kun én ting som funker. Det er helt avgjørende med en digital undervisningsform. Når tidligere jobber blir rasjonalisert bort, må vi utdanne oss annerledes. NAV og næringslivet må samarbeide om å flytte kompetanseplattformen over på nye områder.

Nearshoring – den nye outsourcingen

For eksempel har Norge potensiale til å lede an på nye strukturer innen finans med bruk av digitale valutaer og såkalt blockchain-teknologi som blant annet gjør transaksjoner mye mer effektive. Vi kan bli først i verden med full implementering av smarte hus der man også produserer strøm fra solcellepaneler og blir en del av delingsøkonomien. Vi kan lede an innen e-helse med pasientjournaler lagret sikkert i skyen, daglig oppdatert med informasjon fra smartklokker, helsedingser og apper som vil gi helt nye muligheter for forebygging og bedre helse.

Vikingene dro av sted for å skaffe seg land, rikdom og ære. I dag kan vi gjennom outsourcing av tjenester til andre land få tilgang til digital kompetanse i lavkostland i et volum som tilsvarer en stor nasjon. Problemer som kan oppstå, for eksempel med kulturelle forskjeller, blir mindre jo nærmere man er sitt eget land.

At vi er et lite, rikt og homogent land med en ledelsesmodell basert på tillit, involvering og korte avstander mellom ledere og medarbeidere, kan faktisk gi konkurransefortrinn i en global, kunnskapsbasert økonomi.

Så må vi være genuint innovative, og ikke bare slenge om oss med ordet for hver eneste lille effektiviseringsprosess. Slik kan Norge bli en digital stormakt.