-Salget av programvareselskapet Visma til 11 milliarder kroner viser hvor høyt utenlandske investorer verdsetter norsk intellektuell kapital. Til sammenligning blir norske politikeres fokus på IT-næringen bare for smuler å regne.

I helgen ble det kjent at nok en stor, norsk IT-kjempe, programvareselskapet Visma, er solgt til utenlandske eiere. Salget viser nok en gang at norsk programvare er meget attraktivt og at vi hevder oss i verdenstoppen i en næring som bpåde er global og konkurranseutsatt.

Tidligere har blant annet  norske selskaper som NetCom, FAST, Tandberg, Trolltech og Get blitt solgt til utenlandske eiere. Verdien av disse transaksjonene føyer seg inn i rekken av de dyreste salgene av norske bedrifter.

-Det er veldig positivt at verdiskapingspotensialet og kompetansen som ligger i norske IT-selskaper vurderes så høyt av profesjonelle utenlandske aktører. Da blir det jo ekstra forbløffende å se hvor liten oppmerksomhet norske politikere vier vår næring. IKT er ikke et hovedsatsingsområde for regjeringen og er det heller ikke for Norges Forskningsråd, eller Innovasjon Norge. Informasjons- og kommunikasjonsnæringen omsatte i 2008 (sist tilgjengelige tall fra SSB) for 240 Mrd kroner. Til sammenligning hadde jord og skogbruk en omsetning på 16 Mrd kroner og fiske, fangst og oppdrett en omsetning på 11 Mrd. Altså like mye som Visma ble verdsatt til.

Mens investorer og industrielle eiere ser store verdier i norske IKT-bedrifter kan det synes som om norske myndigheter ikke ser det samme. Flere IT-bedrifter som har søkt om garantier gjennom GIEKs eksportgarantisystem, har opplevd å få avslag fordi den statlige myndigheten ikke klarer åforholde seg til immaterielle verdier. GIEK og Eksportfinans var to av spydspissene i regjerings såkalte krisepakker.  Så godt som alle tilskudd har gått til tradisjonell industri og rederinæringen. IKT-bedrifter har fått avslag.

-Når vi gang på gang får bekreftet hvor mye kunnskapskapital faktisk er verdt, må myndighetene ta dette innover seg og legge til rette slik at offentlige mekanismer for norsk næringsliv fungerer også for kunnskapsnæringene .

Kontrasten til det fokuset regjeringen har på rederinæringen og tradisjonell industri er enorm. Er det slik i Norge at et skip med norsk flagg er mer verdifullt enn den kompetansen som ligger i norske kunnskapsbedrifter?

IKT-næringen ber ikke om subsidier, vi vil ha generelt gode rammevilkår for alt næringsliv, men tiden er nå overmoden for at regjeringen får øynene opp for hvem skaper verdier og arbeidsplasser. IKT-næringen er ikke bare viktig i kraft av sin størrelse, men spesielt viktig fordi den bidrar til å gjøre offentlig sektor mer  smidig og privat sektor mere konkurransedyktig.  I tillegg er IKT svært viktig for å senke våre CO2 utslipp.

IKT-Norge er interesseorganisasjonen til de norske IKT-bedriftene og vi ber nå både Næringsminister Trond Giske og resten av regjeringen om å våkne opp av sin drøm om at Norge fortsatt er en industrinasjon.

For mer informasjon
Kontakt Per Morten Hoff
Generalsekretær i IKT-Norge
tlf 92022354