Mediebransjen står overfor store omveltninger og utfordringer. Ny teknologi har snudd opp ned på vedtatte sannheter i aviser og etermedier. Dette er utfordringer det nye styret i NRK må forholde seg til. Neste år kommer det en stortingsmelding om NRK og da må politikerne på banen. Hvor skal NRK bruke sine ressurser. Skal NRK være best på innhold eller distribusjon, eller begge deler?

Faksimil DN 14.07.14
Faksimile DN 14.07.14

NRK har de siste årene brukt store ressurser på distribusjon. Feil teknologivalg kan bli skjebnesvangert både økonomisk og kulturelt. I Statsbudsjettet for 2012 ble økningen i kringkastingsavgiften gitt følgende begrunnelse: Regjeringen foreslår å øke kringkastingsavgiften med 95 kroner til 2580 kroner inkludert merverdiavgift. Økningen vil, i tillegg til å dekke ordinær lønns- og prisvekst, dekke: Første fase i videre utbygging av DAB-nettet. I en kommentar til Statsbudsjettet for 2014 uttalte NRKs kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen: 2014 er det dyreste året vi har hatt pga. doble distribusjonsutgifter på radio, med både FM og DAB.

NRK satset tungt på det digitale bakkenettet, og NRK er inne på eiersiden i Norsk televisjon (NTV.) Gjennom eierskapet av NTV er de også eiere i Riks-Tv. Nå taler mye for at NTV vil miste sine frekvenser til fordel for mobildata, og dermed vil hele investering i det digitale bakkenett gå tapt. En investering på 1.5 mrd. kr. ITU skal ta stilling til hvem som skal forvalte 700-båndet allerede i 2015. Om de ikke tar stilling, vil trolig EU gjøre det, og i så fall kan fristen for å frigjøre 700-båndet skje i 2017-2018. Som kjent har NTV-konsesjon for bakkenett til 2021. Finland og Frankrike har allerede vedtatt at 700 MHz-båndet skal gå til mobil, og Tyskland og Storbritannia har signalisert at de vil følge etter.

Forsøk med DAB i Norge har pågått siden 1991. Det er Norkring som bygger ut sendenettet. I følge Norkring en investering i overkant av 3 mrd. kroner. Men regningen for leie av nettet kommer selvsagt til NRK og den vil NRK måtte hefte for i mange år fremover, selv om DAB skulle vise seg å bli en kortvarig parentes. I Norge har det knapt kommet et kritisk kommentar når NRK bare et år etter at de hardnakket påstod at DAB var fremtiden, valgte å skifte over til den bedre og mer moderne DAB+ standarden, med den følge at 250.000 DAB-radioer ikke kommer til å fungere.

NRK har også jobbet meget aktivt for å få etablert en standard for mobil-Tv basert på DMB, mens EU anbefalte en annen standard. Også her ble det stiftet et eget selskap Norges Mobil-Tv As, med NRK som aksjonær. Den teknologiske utviklingen går raskt. Så raskt at få eller noen i dag tror at vi vil få mobil-tv-sendinger basert på DMB eller DVB-H. Over natten ble mobil-Tv overrumplet av smarttelefoner og nettbrett basert på streaming via mobilnett eller internett. Tv distribuert via mobiltelefoner ble av NRK karakterisert som et scenario som lå flere ti-år frem i tid i 2009. I dag vet vi fasiten.

Dette viser bare hvor risikabelt det er å satse på og investere i eksklusiv distribusjon. Fremfor å satse på kontroll over distribusjonen burde NRK satse på innhold. Det er tragisk når NRK må kutte i antallet journalister til fordel for meget risikable investeringer og bindinger i infrastruktur. NRKs fremtidige målsetting burde være å distribuere sitt kvalitetsinnhold på flest mulige plattformer som brukerne etterspør. Det må være et paradoks at NRK bruker en stadig større andel av sitt budsjett på distribusjon, når teknologien er i dramatisk endring og ulike aktører står i kø for å få lov til å distribuere NRKs innhold på ulike plattformer.

DAB er et godt eksempel på hvordan det ikke bør gjøres. Det er ikke markedet som har etterspurt DAB, men NRK som tvinger det på brukerne. Norge er fortsatt det eneste land i verden som har vedtatt å stenge FM-nettet og innføre DAB med tvang. DAB kan vise seg å bli en meget dyr affære for NRK og det norske folk, som må skrote 20 millioner FM-radioer. I mange år har DAB salget gått svært tregt, fordi lytterne ikke har etterspurt DAB. Nå skal det altså innføres med tvang og naturlig nok øker salget, men fortsatt er det bare 12% av norske biler som har DAB. I Storbritannia uttalte nylig BBC-sjef Helen Baaden at BBC ikke vil slukke FM med tvang. Og begrunnelsen var at lytterne må være i fokus. Det er svært risikabelt å investere i infrastruktur for NRK i en tid hvor den teknologiske utviklingen går raskt og hvor lille Norge er først ute med å ta omstridte teknologivalg. Fremfor å spille hasard med lisenspengene på dristige teknologivalg bør NRK satse tungt på innhold.

Per Morten Hoff

Generalsekretær, IKT-Norge