Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er sinte. De har fått nullmoms på digitale nyhetsmedier slik de lenge har bedt om, men gevinsten av dette mener de å ha sett fint lite til. De mener distributørene som Telenor, Altibox og Get har stukket av med gevinsten. Hele gevinsten skulle gått til innholdsprodusentene sier de. Derfor protesterer TV2 og Schibsted sammen med MBL i avisene. Det kan du lese om her.

Stortingspolitikere fra KrF og Høyre gir dem tilsynelatende støtte, men kommer neppe til å forsøke å finstyre hvor nullmoms-gevinsten skal havne. For dette er komplisert!

Hvem som tjener på at momsen settes til null avhenger av markedsforholdene. Moms er er forbruksskatt, ikke en bedriftsskatt. Nullmoms betyr at det ikke legges et momspåslag på prisen til sluttbruker, samtidig som alle momspliktige i verdikjeden beholder retten til fradrag for betalt moms på sine innkjøp. Å sette ned avgiften som sluttbrukeren skal betale, for å gi støtte til noen som befinner seg lengre bak i verdikjeden, er et upresist virkemiddel.

«Hvem som tjener på at momsen settes til null avhenger av markedsforholdene».

At hele gevinsten ved nullmoms skal havne hos de som produserer journalistikk er et urealistisk håp.  Det er heller ikke i tråd med Mediebedriftenes Landsforening sin egen argumentasjon. Der har man tidligere argumentert hardt for at momsfritaket på papiraviser sikrer kundene billigere aviser. Det er brukt nokså store ord om at “det ikke skal være skatt på det skrevne ord”. Og da er det vel skattefritak for leserne en tenker på, for det har ikke kommet krav om å slippe unna de vanlige bedriftsskattene for mediebedriftene.

Da bør det ikke overraske MBL om kundene får fordel av nullmoms på digitale medier. Distributørene må følge opp Stortingets vedtak ved å holde prisene nede. Kundene får en fordel. En viktig gevinst for redaksjonene er indirekte: Lavere priser på produktet gir økt salg. Og økt salg gir grunnlag for økte annonseinntekter.

Markeds- og forhandlingsforhold bidrar til at prisene for kundene ikke går ned fullt så mye som nullmomsen gir grunnlag for, og det kundene blir “snytt for” blir fordelt bakover i verdikjeden. Akkurat samme effekt har blitt observert når det gjelder lavere moms på matvarer: Gevinsten ved lavere moms blir fordelt mellom forbruker og alle leddene i produksjonskjeden.

– Vi ønsker å fremme nyhetsformidling og samfunnsdebatt, sa finansminister Siv Jensen da nullmomsordningen ble vedtatt utvidet til digitale medier. Det er flere produksjonsledd som bidrar til å styrke formidlingen av nyheter enn redaksjonene. Alle som bidrar til økt kvalitet i nyhetsformidlingen bør få betalt for det.

Utspillet fra MBL er derfor litt underlig og urimelig overfor distributørene.