Flere offentlige utredninger de siste årene har gitt et godt faglig grunnlag for en slik politikk. Roger Schjerva utfordrer Regjeringen til å ta fatt i dette og invitere til brede løsninger som kan trygge det beste ved det norske samfunnet i framtida.

«To tredjedeler av oljeformuen kan ryke» skriver DN 18. januar. Beregningen bygger på at oljeprisen blir liggende på dagens lave nivå.

Samme dag legger OECD fram en rapport med en beregning som viser at dersom oljeprisen og realavkastningen fra fondet holder seg på et lavt nivå kan det årlige bidraget fra oljefondet til statsbudsjettet være på samme på samme nivå som i 2015 i 2040. Da må altså hele den ekstra finansieringsutfordringen som følge av aldring løses med «andre tiltak» enn overføring fra oljefondet.

Tallene er langt fra urealistiske. Dette er dramatisk fordi det slår beina under det som har vært ulike regjeringers langsiktige finansieringsplan.

Tallene er langt fra urealistiske

I de to siste perspektivmeldingene la regjering og stortingsbehandlingen til grunn at det var innen rekkevidde å bevare velferdsstaten uten dramatiske skatteøkninger. Om oljeformuen mer enn halveres knekker imidlertid planen sammen.

Mitt forslag er en ny velferdsplan hvor tre hovedpunkter vurderes:

  • At uttaket av oljeinntekter til statsbudsjettet holdes under realavkastning i 10 år.
  • Statsbudsjettet: Et skattesystem og en utgiftsside som sterkere fremmer lønnsomme investeringer.
  • Sterkere teknologisatsing. Spesielt hvordan vi raskere kan adoptere ny teknologi.

Flere offentlige utredninger de siste årene har gitt et godt faglig grunnlag for en slik politikk. Jeg utfordrer Regjeringen til å ta fatt i dette og invitere til brede løsninger som kan trygge det beste ved det norske samfunnet i framtida.

Faksimile fra DN 22.02.2016

DN 23.01.2016 Roger Schjerva e1453731929731