Nylig presenterte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen Norges første stortingsmelding for helsenæringen.

IKT-Norge har i mange år ønsket seg tettere samarbeid mellom næringsliv og helsesektor – der det gjelder digitalisering. Kompetansen om den raske teknologiske utviklingen finnes i IT-bransjen, og bør tas i bruk av helsenæringen.

Det er derfor med glede at vi tar imot denne meldingen som et startskudd for at helsenæringen blir en moden aktør i norsk næringsliv. Særlig i datautviklingen og i grenselandet mellom farmasi, helsedata og personlig medisin ligger det enorme muligheter, også for norsk næringsliv.

Skal sørge for samarbeid

I stortingsmeldingen ligger det mange gode ord. Den nye meldingen ønsker å bidra til

økt konkurranse og en bedre og mer effektiv helsesektor. Det er derfor viktig at rammevilkårene for helsenæringen blir bedre, og at hindringer og barrierer for raskere næringsutvikling tas vekk. IKT-Norge mener det er for lite ønske og vilje fra sektoren til å innovere sammen med næringslivet. Dette er en utfordring der kulturen som ligger i sektoren må endres. Vi er derfor svært glade for at meldingen er konkret på at dette nå skal inn i oppdragsbrevene som følger med budsjettildelingen. Dette vil vi fra IKT-Norges følge opp og påse at faktisk utløser samarbeid.

Handling viktigst

Meldingen beskriver en manglende kultur for godt samarbeid mellom helsesektoren og næringslivet. Det vil ta tid å bygge dette, men et godt første steg er å anerkjenne problemet.

Meldingen diskuterer om andre finansieringsmodeller for sektoren som støtter oppunder ny teknologi. Generelt ønsker de to departementene gode rammebetingelser for næringslivet. Vi har sett at personvern og sikkerhet stopper en god del av innovasjonen. Enten som påskudd og/eller på grunn av lav kompetanse. Dessverre blir denne typen problematikk ofte brukt som argument for å stanse eller forpurre prosjekter. Det er en forutsetning at man får løst opp i dette fremover.

Deling av direktoratet

I meldingen signaliseres det at deler av direktoratet for eHelse flyttes fra direktoratet til Norsk Helsenett til det som per nå har arbeidstittel “ny tjenesteleverandør”. Dette for å klargjøre rollene som forvaltning og innkjøper. Dette er noe som vi i IKT-Norge har kritisert over tid, og som vi ønsker velkommen. Allikevel er det fortsatt grunn til og være på vakt ift at Norsk Helsenett setter ut og kjøper inn og aktivt benytter næringslivets kompetanse ved utvikling av teknologi for norsk helsesektor fremover.

Sikkerhet og personvern –  venn – ikke fiende!

Et problemområde når det gjelder digitalisering av helsesektoren er personvern og sikkerhet. Dette blir ofte sett på som en grunn til å ikke gjennomføre høyst nødvendig modernisering av løsninger og programvare i sektoren. Jeg tror vi må ha en mye mer transparent og åpen debatt om hvor løsningene ligger for å ivareta et godt og sikkert personvern for brukere og ansatte i helsesektoren og hvordan dette best ivaretas når ny teknologi tvinger seg frem i alle deler av sektoren.

Et offentlige helsevesen krever best teknologi

Det offentlige helsevesenet blir utfordret fra alle kanter og teknologi er ofte et av konkurransefortrinnene de private løsningene i større og større grad tilbyr. Skal det offentlige opprettholde tillit og ikke minst kvalitet må man i mye større grad ha et brukerorientert helsevesenet som faktisk setter pasienten i sentrum. Da er teknologi avgjørende. Vi IKT-Norge er derfor svært opptatt av at vi har et norsk helsevesen som evner å utnytte teknologi til det beste for helse og kvalitet i behandlingen raskt, alternativet er så mye dårligere.

Denne kommentaren ble opprinnelig publisert i Computerworld.