lf2Større handlingsrom til å justere arbeidsinnsats etter behov er et godt første skritt, men det er langt igjen før vi har en arbeidsmiljølov som reflekterer behovene til det moderne arbeidslivet, sier Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge.

IKT-Norge har lenge jobbet for en oppmykning av arbeidsmiljøloven og større adgang til å jobbe fleksibelt. Det er noe både ansatte og bedrifter ønsker, og de fleste IT-bedrifter tilbyr allerede svært fleksible ordninger for sine ansatte.

–IT-næringen byr på noen av de mest fleksible og familievennlige arbeidsplassene i Norge. Endringene som regjeringen presenterte idag gjør det litt enklere for bedrifter å legge til rette for den fleksibiliteten de ansatte ønsker, sier Freihow.

Regjeringens foreslåtte endringer innebærer større adgang for bedriftene til å øke bemanningen med midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder. Ansatte får anledning til å jobbe overtid i travle perioder, men den totale mengden overtid per år økes ikke. Fortsatt er rammene for arbeidstid rigide, og for mange kunnskapsbedrifter er det vanskelig å overholde de snevre rammene for overtid som loven tillater. Parallelt med at man tilbyr svært fleksible arbeidsformer, der de ansatte i stor grad selv bestemmer både hvor og når arbeidet skal utføres, er det lett å havne i en situasjon der man bryter reglene i arbeidsmiljøloven.

–Norge er for lengst inne i kunnskapssamfunnet, og vi trenger tydeligvis flere runder før arbeidsmiljøloven tar dette fullt og helt innover seg.