e helselogo-Vi er fornøyd med at regjeringen holder det de lover når satsingen på kjernejounal nå får 85 millioner, sier Fredrik Syversen, direktør i IKT-Norge.

-Vi registrerer også at Helsedepartementet vil komme med en stortingsmelding om eHelse neste år, noe vi applauderer, sier han.

Han utdyper: -Vi tror at denne satsingen vil medføre både en bedre og enklere måte for norsk helsevesen og pasientene og følge opp sykdomsbildet til alle nordmenn som ønsker det. Det er avgjørende for å lykkes med kjernejournal at Helsedepartementet inviterer IKT-næringen med på råd.

IKT-Norge møter ministeren til samråd om eHelse
-Vi er glad for at vi allerede om 14 dager møter statsråd Strøm-Erichsen for å diskutere hvordan vi som næring kan bidra til målsetningen om å bruke IKT for og oppnå et bedre helsevesen. Vi vil bruke denne muligheten til å fortelle om de positive mulighetene som departementet kan oppnå med smartere bruk av IKT. Vi vil diskutere sikkerhet, funksjonalitet, myndighetskrav og utvikling, blant annet mot nasjonale prosjekter som meldingsutveksling, e-resept, kjernejournal, osv. Dette er en anerkjennelse av viktigheten av IKT som bidragsyter til både samhandlingsreformen og et mer transparent helsevesen. Ikke minst vil vi fokusere på at 90% av helsebehandlingen skjer i hjemmet, avslutter Syversen.