Det er ikke overraskende at norsk helseteknologi verken i bredde eller i størrelse har vært i front av utviklingene. Det er synd. Vi er flinke på teknologi i Norge, flinke på forskning og våre helsetjenester er (hovedsaklig) gode og godt gjennomtenkte, skriver Nard Schreurs i en kommentar.

Kommentaren var først publisert på Dagens Medisin.

Oljesektoren har opplevd en brutal nedgang det siste året. Med priser helt ned under 30 dollar per fat, betyr det for oljebaserte økonomier, som den norske, en ny hverdag. Analytikere spår at det vil holde seg lenge på dette nivået, noen spår til og med at oljetidsalderen er helt over.

Mens store deler av Norge opplevde sin kong Midas-periode, slet andre sektorer med å tiltrekke seg både kapital og gode hoder. Sammenlignet med den enorme pengesløsingen som vi har sett i oljeservicenæringen, har for eksempel teknologiselskaper som jobber helse- og velferdsteknologi hatt en mye mer beskjeden utvikling de siste ti årene.

Kong Midas-periode

For helserelaterte selskaper har det vært vanskelig å skaffe seg både dyktige folk og, ikke minst, kapital. Hvis vi i tillegg tar i betraktning at det norsk helsemarkedet er et vanskelig marked å selge i, kan vi være glade for at det finnes selskaper her i landet som har turt å satse på helse

Men det er ikke overraskende at norsk helseteknologi verken i bredde eller i størrelse har vært i front av utviklingene.

Det er synd. Vi er flinke på teknologi i Norge, flinke på forskning og våre helsetjenester er (hovedsaklig) gode og godt gjennomtenkte. Norge har en strålende forutsetning å være på høyde med med de fremste utviklingene i verden.

Vi er flinke på teknologi i Norge

Helseteknologi er i en revolusjonær utvikling. Endringene som teknologi bringer, alt fra dataanalyse, genetikk, bildediagnostikk, 3D-printing, population health til wearables og smarte hjem, kommer til å bryte opp strukturene og organiseringen av helsesektoren.

I denne omstillingen trenger vi mange dyktige mennesker. Og de har vært vanskelige å få tak i. Et eksempel er DIPS, som over lengre tid har hatt kinoreklame på filmer som Hobbiten og Star Wars for å få tak i nye folk.

Revolusjonær utvikling

Men denne helgen benyttet selskapet seg av en annen metode. De reiste fra hovedkontoret i Bodø til Stavanger for å organisere en jobbmesse for å «konvertere» oljeingeniørene til helseteknologi.

– Vi vet at det er mange arbeidsledige ingeniører i oljebyen, og vi kan tilby dem spennende jobber innen programutvikling til helsesektoren, sier markedsdirektør i DIPS, Karl Arne Jespersen, til NRK Rogaland.

Han tilføyer at oljeindustrien og helsesektoren begge er svært komplekse bransjer som krever de beste hodene, søkere med databakgrunn eller erfaring med prosjektledelse.

– De vil passe svært godt hos oss, mener markedsdirektøren.

Og han har helt rett. Det er ikke enklere å fjernstyre et oljeplattform enn et sykehus, og oljeindustrien har blant annet innført telemedisin i full skala, mens helsesektoren ikke har kommet så langt.

Mange arbeidsledige ingeniører i oljebyen

Det er et svært positivt initiativ, som hele regjeringen burde heie på. Helseteknologi i bred forstand, fra tunge pasientjournaler til integrerte tjenester i nærmiljøet, kan godt kalles «den nye oljen», eller i hvert fall en del av den.

Den nye oljen

Hvis vi greier å omstille de resursene vi har i oljebransjen til helse-IT, og annen teknologi, vil Norge raskt kunne klatre ut av den midlertidige dalen igjen, og skape næring og eksport. Og ikke minst vil norske helsetjenester være i verdensklasse, noe som kommer til gode til oss alle.