– iPad mot terror

– Nettbrett må først og fremst sees på som en quick-fix for at det største offentlige IKT-prosjektet gjennom tidene – Nødnettet – ikke fungerer som lovet.

-IKT-forskning må prioriteres

– Regjeringens forskningsmelding er overraskende perspektivløs og tar ikke for seg Norges fremtidige utfordringer for omstilling og nyskaping. IKT må være et nasjonalt hovedsatsingsområde fordi all fremtidsrettet verdiskaping bygger på IKT, sier generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff.

Film 2.0: TV-revolusjonen

Strømming av musikk via nett har eksplodert de siste par årene, og snudd opp ned på vår tilgang til bruk av musikk. Nå står film og TV for tur. Denne aktuelle tematikken drøftes under et seminar under TIFF 2013.

IKT-Norge & by:Larm lanserer by:Larm tech!

PRESSEMELDING FRA BY:LARM OG IKT-NORGE: – VI LANSERER BY:LARM TECH! by:Larm og IKT-Norge har gått sammen om å arrangere by:Larm tech, et rykende ferskt og spennende prosjekt som utformes og ferdigstilles nå frem mot by:Larm 2013 13-16 februar. Fra og med 2013 etablerer by:Larm en egen satsing med seminarer om teknologi og digitale løsninger preget […]

-Regjeringen har lyttet

-IKT-Norge vil i dag gi regjeringen honnør for å samkjøre IKT-sikkerhetsarbeidet i ett departement, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

Én digital postkasse – enklere for alle!

IKT-Norge roser regjeringen som nå har besluttet at offentlig sektor skal bruke løsninger i markedet for å distribuere offentlig digital post trygt og sikkert til innbyggerne og næringslivet.

Pressemelding: Landsdekkende trafikkinfo må deles

NRK skal samle landets rutetabeller og trafikkflyt til en yr.no for trafikk og ruteplanlegging. -Det er avgjørende for verdien av tjenestene og digital verdiskaping i Norge at dataene om ruter og trafikk tilgjengeliggjøres for tredjepart, mener IKT-Norge.

-Kaster gode penger etter dårlige penger

Til tross for fagre ord om å fremme innovasjon og entreprenørskap i framtidsrettede næringer, er regjeringens budsjett for næringslivet 2013 et stort steg i feil retning. – Dette er som å spille russisk rulett med fremtidens næringsliv.

Kommunene ber om styring

IKT-Norges kommunekartlegging 2012 viser oppsiktsvekkende at kommunene ønsker statlig styring. Dette er et politisk paradoks sett mot den løpende politiske diskusjonen om lokal selvråderett.

Feilslått næringspolitikk fra regjeringen

IKT-Norge reagerer kraftig på regjeringens nye subsidier til kraftkrevende industri: –Bidrar til kunstig lønnsomhet i i deler av norsk næringsliv som ikke vil være lønnsomme i Norge på sikt.

Én digital postkasse

Difi anbefaler at markedets løsninger for digitale postkasse til borgerne tas i bruk i stedet for å satse utelukkende på Altinn.

Asker er best på bredbånd

Asker er Nordens beste bredbåndskommune. Det slår en dybdestudie av hvordan de største skandinaviske byene fremmer bredbånd og digitalisering fast.