Gratulerer med World IPv6 Launch! – men hva med Norge?

I dag feirer vi IPv6 fordi det er tomt for IPv4 som internett bygges på i dag. Vi markerer at det er ikke et spørsmål om vi ønsker å forlate IPv4 til fordel for IPv6, men hvor raskt vi kan gjøre det. – Alt ligger egentlig til rette for en rask overgang til IPv6, men […]

Beskytt fremtiden mot fortiden!

Vi trenger en ny norsk nærings- og innovasjonspolitikk. Den vi har favoriserer fortiden. Liv Freihow fra IKT-Norge og Espen Andersen fra BI skriver i Aftenposten 5. juni 2012 om behovet for en total gjennomgang av næringspolitikken.

IKT-næringen roser Giske

Pressemelding fra IKT-Norge: I dag la næringsminister Trond Giske frem stortingsmeldingen «Verktøy for vekst.» –Vi er glade for at Giske har lyttet og nå satser på IKT-næringen, sier generalsekretær i IKT-Norge Per Morten Hoff.

Bra digitaliserings-program, men savner tidsfrister

IKT-Norge er glade for at regjeringen løfter IKT-politikken til å bli fornyingspolitikk, og at digitaliseringspolitikken er forankret i hele regjeringen. – Endelig får også Norge sin digitaliseringspolitikk og IKT-Norge er glad for målsettingen om å fulldigitalisere offentlig sektor, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Seminar om datalagringsdirektivet

IKT-Norge inviterer alle ekomtilbydere i det norske markedet til gratis seminar om datalagringsdirektivet på Litteraturhuset kl. 12.00 6. mars 2012. Datalagringsdirektivet skal innføres i Norge 1. juli 2012 med betydelige utfordringer, konsekvenser og store oppgaver for ekomtilbyderene som må løses i løpet av kort tid.

-Stramt, men ikke smart

IKT-Norges kommentarer til statsbudsjettet 2012 Ikke et budsjett for det nye næringslivet Frykter utflagging av softwareselskaper  

Stryk til norske kommunale nettjenester

Det har vært og er et stort fokus på digitalt førstevalg, tjenester på nett og IKT som motor for fornying av offentlig sektor. Dessverre er den praktiske virkeligheten en helt annen. Ingen kommuner tilbyr et digitalt førstevalg til sine innbyggere.

World IPv6 day

  World IPv6 day vil etter all sannsynlighet passere ubemerket for det store flertallet av internettbrukerne, det er anslått at 99.97% vil forbli uberørt av testen. Noen meget få kan altså oppleve problemer med å bruke nettet slik de normalt forventer.

Verdens beste skole åpner i Vågå 18. mai

18. mai åpner statsminister Jens Stoltenberg verdens beste skole i Vågå.  Kommunen har i samarbeid med IKT-næringen sørget for at alle i 1.-7. klasse får egne skole-PC-er tilpasset sin læring. – Våre elever skal ha verdens beste skole, sier rektor Torgeir Sæteren ved Vågåmo skule. Verdens beste skole skulle opprinnelig hatt sin offisielle åpning 9. […]

Ber om ny kurs i næringspolitikken

IKT-Norge har lanserert  rapporten; Nye Norge – forutsetninger for en ny næringspolitikk, utarbeidet av Vista Analyse. Rapporten viser at næringsstøtten ikke er utformet slik at den gir høyest mulig vekst og verdiskaping for AS Norge. Tvert imot bidrar den til å hemme den mest fremtidsrettede og levedyktige delen av næringslivet.

Et forsvar for omstilling

Kronikk skrevet av Eilert Hannoa, styreleder i IKT-Norge Norsk næringsliv står foran store utfordringer. Kravene skjerpes i takt med økt internasjonal konkurranse, og evnen til omstilling blir stadig viktigere. Nye næringer må etterhvert overta som vekstmotor i økonomien. Men omstilling i næringslivet krever også en omstilling av næringspolitikken.

Manglende backup en tikkende bombe for norsk næringsliv

91% av norske bedriftsledere mener data er viktig for bedriften, men bare 64% sikrer seg mot tap av de samme dataene, kun 28% tar backup av innholdet på mobiltelefoner og bare 48% har vurdert hvilken risiko det er for at dataene blir tapt for bedriften.

Stor usikkerhet i norsk telekomnæring

– kommentar til Høyre og APs avtale om datalagringsdirektivet IKT-Norge frykter dyr, dårlig og vanskelig gjennomførbar implementering av Datalagringsdirektivet (DLD) i Norge. – Denne avtalen gir oss flere spørsmål enn svar, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge

-Høyre svikter telekomnæringen i DLD-saken

Pressemelding fra IKT-Norge IKT-Norge er svært skuffet over Høyre som i kveld offentliggjorde sitt syn på datalagringsdirketivet. – Næringspartiet Høyre har ikke tatt hensyn til noen av innspillene de har fått fra en samlet telekomnæring i Norge, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge

Innovasjon Norge kutter sektorsatsing på IKT – Baklengs inn i framtida mener IKT-Norge

Pressemelding fra IKT-Norge: I forbindelse med nedskjæringene i Innovasjon Norge, varslet ledelsen på et møte i går at styret velger å kutte sin satsing på IKT som prioritert område.   – IKT er utvilsomt den enkeltfaktoren som bidrar mest til innovasjon i alle næringer, derfor blir denne prioriteringen uforståelig, sier direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, Fredrik […]

Politiet utviser sviktende digital dømmekraft

Pressemelding fra IKT-Norge: NRK har i dag avslørt at når italiensk politi ba om bistand fra sine norske kolleger til å hente ut data om to bloggere, svarte norsk politi med å beslaglegge 7000 epostkontoer. – Dette viser at politiet ikke klarer å forvalte ansvaret som følger med denne type tilgang til personopplysninger i elektronisk […]