Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Hva er viktig for meg?

Denne kommentaren stod opprinnelig på trykk i Computerworld nr. 10, 2017. Høyres landsmøte er over, og de nærmeste helgene skal alle partier spikre sin valgkampretorikk og vedta nye partiprogram. Jeg ønsker meg politikere som tar pasienter og pårørende på alvor og som kobler behov med ny teknologi. Slik kan vi skape magi i norsk helsevesen. […]

Kommentar av Roger Schjerva

Null kan også gi tull

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er sinte. De har fått nullmoms på digitale nyhetsmedier slik de lenge har bedt om, men gevinsten av dette mener de å ha sett fint lite til. De mener distributørene som Telenor, Altibox og Get har stukket av med gevinsten. Hele gevinsten skulle gått til innholdsprodusentene sier de. Derfor protesterer TV2 og […]

Kommentar av Torgeir Waterhouse

Hva om keiseren er naken, tåler vi diskusjon om det?

Eva Grindes kommentar i Dagens Næringsliv om Singularity University har blitt lest og kommentert av mange. Det er postet oppfølginger og tilsvar flere steder. Jeg har lest den noen ganger nå, jeg har reflektert over det hun skriver. Jeg har også observert og lest mange kommentarer på sosiale medier og artikler som tar til motmele, Bente […]

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Sverige-Norge 1-0

Svenskene skal nå innføre koding som en del av skoleopplæringen, mens vi her hjemme ennå mangler en nasjonal digital framtidsstrategi for utdanningssektoren.

Kommentar av Torgeir Waterhouse

Har idrett og data blitt farlig, livsfarlig?

Denne kommentaren ble først publisert på digi.no Fra tid til annen blir vi påminnet at det er bare flaks det ikke har gått galt, skikkelig galt, på grunn av data på avveie. Forrige uke kom voldsdommen med redusert straff fordi gjerningspersonen begikk innbrudd i tillegg til vold. I går fikk vi høre om hvordan idrettsforbundet […]

Kommentar av Torgeir Waterhouse

Bør digitale innbrudd premieres?

De siste par dagene har en alvorlig voldssak satt spor, fordi straffen ble satt til 30 timer samfunnsstraff mens aktor ba om 75 dagers fengsel. Straffen ble redusert fordi mannen som utøvde volden mot sin kone skal ha vært provosert av bilder, bilder det er forståelig at han ble provosert av. Jeg skal ikke kommentere […]

Kommentar av Nard Schreurs

Norge trenger e-leger!

Forprosjektet “Kvalitet i E-resept 2017” bør være et real varselskudd for de kliniske utdannelsene i Norge. Norge trenger digitalt kompetente leger.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Likestillingskoden

Andelen kvinner i IT-næringen er ikke lystig lesing. Tallet har ligget stabilt på rundt 20 prosent i nærmere 20 år, skriver vår administrerende direktør Heidi Austlid. Kommentaren stod på trykk i Computerworld 28. februar, 2017.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Deling gir mening

Denne kommentaren som er skrevet av IKT-Norges administrerende direktør Heidi Austlid, stod på trykk i Finansavisen 27. februar, 2017. Delingsøkonomiutvalget la i starten av februar frem sin utredning om muligheter og utfordringer ved delingsøkonomien. Delingsøkonomien gir sterkere konkurranse, større valgmuligheter for forbrukerne og nye inntektsmuligheter for husholdningene, sa utvalgsleder Tommy Staahl Gabrielsen i forbindelse med […]

Kommentar av Torgeir Waterhouse

En bra dag for offentlige data!

Og derfor stor takk til Kommunal- og moderniseringsministeren for at hans deptartement har gjort 2701.2017 til en merkedag. I mange år har vi diskutert, mast, klaget, snakket med og om myndighetene om forvaltning, regulering og tilgjengeliggjøring av offentlige data. Noen ganger har vi også feiret, og hatt store forhåpninger til kommende muligheter, men vi har […]

Kommentar av Torgeir Waterhouse

Skal internett være en bro tilbake til 1700-tallets gapestokk?

Internett inngår på et eller annet vis i de fleste løsninger av samfunnets oppgaver og utfordringer. Internett griper inn i folks hverdag på måter selv de mest sci-fi-orienterte nok slet med å se for seg. Internett tvinger frem nye tanker, nye modeller, ny regulering og nye løsninger. Internett tvinger også frem et stort behov for […]

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

En nødvendig debatt

DNs artikkelserie om Norsk Digital Læringsarena (NDLA) reiser en viktig debatt om innovasjon og mangfold i valget av læremidler. NDLA har eksistert i 10 år for videregående opplæring med 70 millioner i årlige subsidier. Samme modell planlegges nå for grunnskolen. Samtidig arbeider regjeringen med en strategi for digital fremtidslæring.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Digital industrifaktor

Regjeringen skal i 2017 levere en ny industrimelding til Stortinget. Skal melding ha aktualitet og framtidsperspektiv må den ha en bærende digital faktor. Den må peke retning og skape rammebetingelser for omskaping av tradisjonell industri, hente produksjon hjem og ikke minst skape ny vekst for Norge. I tillegg til å skape gode vekstvilkår for nye digitale selskaper, må regjeringen også levere på omstillingsvilkår for industri og tradisjonelt næringsliv. Riktignok kan ikke politikk løse alt, men rammebetingelser er vesentlig for å lykkes.