IKT-Norge er glad for at Samferdselsministeren har gitt tydelige signaler om at forslaget til  graveforskrift ikke vil bli vedtatt slik forslaget foreligger fra Veidirektoratet.  – Vi er meget godt fornøyd med at Samferdselsdepartementet viser handlekraft og nå skjærer igjennom, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Hadde Vegdirektoratets forslag blitt stående ville det kunne ha betydd full stopp for den markedsdrevne utbyggingen av bredbånd i Norge.  I kommuner som har fulgt forslaget til forskrift, som Drammen og Halden, har bredbåndsutbyggingen stoppet helt opp.

– Paradokset i denne saken er at jo strengere regime for graving jo høyere vil regningen for det offentlige bli. Nexia har regnet ut at det offentlige finansieringsbehovet vil øke fra 14 milliarder til minst 45 milliarder dersom de nye gravereglene hadde blitt vedtatt. Dette poenget har nå heldigvis Samferdselsdepartementet tatt og avgjørelsen om å avvise forslaget fra Veidirektoratet er en stor seier, ikke minst for distriktene, sier Hoff.

IKT-Norge håper nå på en rask avklaring og støtter fullt ut at graving av kabler i vei-grunnen reguleres med en forskrift. Bygging av infrastruktur er et nasjonalt anliggende og kan ikke reguleres av hver enkelt kommune etter eget skjønn. IKT-Norge har nå stor tiltro til at departementet vil utforme en forskrift som er balansert og som tar inn over seg at det også har skjedd en teknologisk utvikling når det gjelder framføring av høyhastighets bredbånd bl.a. med hjelp av microtrenching.

For ytterligere informasjon eller kommentar kontakt Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, på 92022354 eller Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge på 93038742.