Kulturminister Hadia Tajik gir grønt lys til NRKs bygging av en nasjonal og konkurransenøytral trafikkportal i samarbeid med Ruter, Trafikanten og Statens vegvesen. – Et betinget gode, mener IKT-Norge.

“Det er bra at vi nå får landsdekkende rutetabelltjenester og trafikkinformasjon. Men det er helt avgjørende for verdien av tjenestene og digital verdiskaping i Norge at dataene tilgjengeliggjøres videre for andre slik at det kan bygges innovative og verdiøkende tjenester på toppen av disse dataene samfunnet allerede har finansiert.”, sier Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge i en kommentar.