Et topplag av næringslivsaktører går nå sammen om å utrede muligheten for å etablere et av verdens største, sikreste og mest miljøvennlige datasentre i Lefdal gruve i Sogn og Fjordane. Hafslund ASA, IBM, North Cape Minerals, DNB Nor, Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Tandberg deltar alle i forprosjektet økonomisk og/eller med fagekspertise og teknologi. Lefdal Gruve vil kunne bli den største norske satsingen på datalagring noensinne.

Styringsgruppen for Prosjekt Lefdal gruve ledes av Ingvild Myhre, tidl. administrerende direktør i Network Norway og Telenor Mobil og nå blant annet leder av Teknologirådet. Styringsgruppen består for øvrig av konsernsjef Christian Berg i Hafslund ASA, administrerende direktør Morten Thorkildsen i IBM Norge, konsernsjef Ole Schancke Eikum i Sogn og Fjordane Energi ASA (SFE) og administrerende direktør Birger Nilsen i North Cape Minerals AS (NCM). IT-bedriften LocalHost i Måløy, som har utviklet ny kjøleteknologi for datalagring, er initiativtaker til prosjektet og vil stå for prosjektledelse.
Lefdal gruve er verdens største underjordiske olivingruve og ligger i Sogn og Fjordane, mellom Måløy og Nordfjordeid. Gruven ligger rett ved en dyp, kald fjord med sikker strømforsyning og rikelig tilgang til klimanøytral energi (vannkraft/vindkraft). Fremtidig bygningsmasse vil være under bakken og ha høy sikkerhet samt store muligheter for ekspansjon. Forprosjektet som settes i gang skal se på alle forhold ved mulig bruk av gruven til storskala datalagring, med særlig vekt på sikkerhet, teknologi og marked. Styringsgruppen møtes i Måløy i januar. Forprosjektet skal være ferdigstilt sommeren 2010.

Prosjektet Lefdal gruve støttes økonomisk av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og Innovasjon Norge og er en direkte oppfølging av IKT-Norges rapport ”Sky og Fjordane”. Rapporten dokumenterer at Norge kan bli en global stormakt innenfor grønn datalagring og at dette gir mulighet til å skape en ny miljøvennlig og desentralisert industri i Norge av internasjonalt format.

– IT-bransjen er midt i et paradigmeskifte med virtualiseringsteknologi som gjør det mulig med store nye etableringer av datasenter der det ligger mest naturlig til rette. Datasenter kan bli en ny norsk kraftkrevende industri der vi skaper verdier av våre unike, rene og rimelige energiressurser. Lefdal gruve-prosjektet vil ta oss ett skritt videre når det gjelder hva som skal til for at den døren åpnes også internasjonalt, sier Ingvild Myhre, leder av styringsgruppen for Prosjekt Lefdal Gruve.

– Norge har ren og rimelig strøm fra vannkraft, kulde, få naturkatastrofer samt økonomisk og politisk stabilitet. Disse faktorene gjør at vi kan tilby datasentertjenester med lavt CO2-avtrykk også utenfor landets grenser – levert enten av internasjonale aktører som etablerer seg her, eller norske aktører, sier Christian Berg i Hafslund.

– Et smartere samfunn der it og internett gjør produkter og tjenester virtuelle, med redusert material- og energiintensitet, fordrer storskala satsing på grønne datasentre, sier Morten Thorkildsen i IBM.

– Datamengdene i verden fordobles hver 18 måned, og datasenter for storskala lagring er nå et av de største IT- satsingsområdene globalt. Lokalisering i land med stabilt politisk regime og tilgang til store mengder ren energi og kjøling blir framhevet som spesielt viktig ved etablering av slike sentre. Lefdal-prosjektet skal gi et miljøavtrykk som er minimalt – samtidig som det gir et næringsgrunnlag for området. Vi vil jobbe sammen med Naturvernforbundet og andre organisasjoner for å sikre at vi overholder svært strenge miljøkrav, sier prosjektleder i IKT-Norges Grønn IT-prosjekt, Benedicte Fasmer Waaler.

Fakta om prosjektet:

Deltakere i forprosjektet: Hafslund ASA, IBM, North Cape Minerals, Sogn og Fjordane Energi, LocalHost og Måløy Vekst AS.

Samarbeidspartnere/bidragsytere: Fornyings- og adminstrasjonsdepartementet, Innovasjon Norge, DnB NOR og Kunnskapsparken I Sogn og Fjordane. I tillegg er Tandberg samarbeidspartner på kommunikasjon og bidrar bl a med videokonferanseutstyr for å minimere reiseaktivitet i forbindelse med prosjektet.

Om grønne datasentre: I ”Sky og fjordane”-rapporten fra FAD og IKT-Norge defineres et grønt datasenter ut fra tre hovedtrekk: grønn strøm, energieffektivitet i alle ledd og miljøledelse. Datamengdene i verden vokser og må håndteres mest mulig miljøvennlig. Samtidig fjerner teknologiene de barrierene som fysisk avstand tidligere representerte. Dermed er det i dag mulig å drifte et europeisk datasenter fra en lokasjon i Norge der man har problemer med å frakte ut kraften – men ikke bits og bytes.

Kontaktinformasjon:

– – – –

Ingvild Myhre, tlf 90 03 84 42
Egil Skibenes, LocalHost, tlf 47 91 10 00
Sindre H. Kvalheim, LocalHost, tlf 97 40 14 00
Benedicte Fasmer Waaler, IKT-Norge, tlf 45 00 21 06

For mer informasjon om Lefdal gruve og prosjektet, se egen nettside www.lefdalgruve.no