ForsidebildeProduktivitetkommisjonen–Sterkere sikring av at offentlig sektor tar raskere og bedre i bruk ny teknologi pekes ut som en hovedoppgave for produktivitetsjobben framover. Det er svært positivt, sier Roger Schjerva, sjeføkonom i IKT-Norge i en kommentar til Produktivitetskommisjonens rapport som ble lagt frem i dag.

–Vi er glad for at Kommisjonen erkjenner det sterke bidraget norske IKT-bedrifter gir til landets produktivitetsvekst og til den store betydningen digitalisering har for andre sektorers produktivitetsvekst. Eksempelvis peker Kommisjonen på økt digitalisering av plan- og byggesaksprosesser som viktig for å bidra til å heve den svake produktiviteten i byggenæringen, sier Schjerva.

–Vi klarer ikke å heve produktivitetsveksten så det monner i Norge uten at offentlig sektor og tjenesteytende næringer dras opp. IKT-Norge vil fremme flere konkrete forslag overfor Kommisjonen, men tre tiltak er allerede åpenbare. Det trengs en felles, brukervennlig digital plattform for hele offentlig sektor, det trengs egne budsjettmidler for å implementere velferdsteknologi i omsorg og helsetjeneste og det trengs omorganiseringer for å sikre bedre kultur for å ta i bruk teknologi og fremme bedre styring med IKT-prosjekter, sier Schjerva.

Kommisjonen sier det er behov for å evaluere erfaringene med offentlige IKT-prosjekter og identifisere hindringer for utnyttelse av teknologi. Schjerva sier IKT-Norge er beredt til å bidra i dette arbeidet.

–Vi syns også det er positivt at Kommisjonen utfordrer Innovasjon Norge og andre deler av virkemiddelapparatet til å lage mekanismer som sikrer sterkere kobling mellom akademia og næringsliv, men dette er også en stor utfordring for universitets- og forskningsmiljøene, påpeker Schjerva.

Produktivitetskommisjonen ble lansert som et svært viktig prosjekt for Regjeringen Solberg.

–Vi forventer sterk oppfølging fra Regjeringen. Kommisjonen ser ut til å ha pekt ut de viktige og gjennomførbare områdene, men det gjenstår mye arbeid med å utforme de riktige tiltakene og ikke minst er det virkelig behov for gjennomføringskraft fra regjering og storting, særlig der de som tjener på status quo blir utfordret. Samtidig bør en merke seg at Kommisjonen ikke foreslår å snu oppned på alt. Overordnet foreslår de justeringer som i sum vil styrke den samfunnsmodellen som det norske folk slutter opp om, avslutter Schjerva.