I dag kom beskjeden fra Finansdepartementet – Fra 1. januar 2016 iverksettes redusert elavgift for store datasentre,

– IKT-Norge er svært godt fornøyd med at Finansminister Siv Jensen har tatt beslutningen om å redusere el-avgiften fra 13 øre til 0,48 øre per kWh for store datasentre fra 1. januar 2016. Vi oppfordret Regjeringen å iverksette avgiften uten å vente på forhåndsgodkjenning fra ESA.  Det er nå tatt til følge og vi er svært glade for å ha blitt lyttet til. Dette betyr veldig mye for Norges posisjonering for å sikre seg etablering av store internasjonale datasenter. Nå er Norge posisjonert til å kunne bli verdensledende på industrielle datasenter, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

– Flere store internasjonale har satt etablering av datasenter  i Norden på vent, men kan nå gå videre med sine planer. I en tid hvor vi trenger flere nye arbeidsplasser og verdiskaping rundt våre kraftressurser er denne nyheten gledelig.

– Den reduserte el-avgiften gir muligheter for en helt ny grønn næringsutvikling, og det på steder i Norge hvor den tradisjonelle kraftkrevende industrien er bygget ned. Vi får både grønn industri og distriktsutvikling. At regjeringen setter satsen lavere enn i Finland og at avgiftslettelsen innføres uten forsinkelser viser på at regjeringen har en tro på den nye næringen , avslutter Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.