– IKT-Norge vil i dag gi regjeringen honnør for å samkjøre IKT-sikkerhetsarbeidet i ett departement, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge. Regjeringen har i dag samlet de mange ulike sikkerhetsaktørene i justisdepartementet.

– Dette vil kunne styrke sikkerhetsarbeidet og sørge for mer fornuftig ressursbruk, sier Hoff. Han understreker at IKT-Norge har ved flere anledninger tatt til orde for en organisatorisk gjennomgang for å sørge for en koordinert innsats. Senest i forbindelse med fremlegging av statsbudsjettet og i arbeidet med ny nasjonal sikkerhetsplan.

– Selv om arbeidet nå ledes av justisdepartementet og vi har fått på plass en retningslinjer for nasjonal informasjonssikkerheten vil vi følge arbeidet nøye. For det er ikke gitt at koordinert innsats er det samme som solid innsats, avslutter Hoff.