Pressemelding fra IKT-Norge:

IKT-Norge finner ingen store overraskelser i revidert nasjonalbudsjett, men er glade for ekstra bevilgning til etablerertilskudd og ser positive tegn innefor et trolig for ekspansivt budsjett. –Vi har store forventninger til at neste års statsbudsjett gir større satsing på digitalisering og effektivisering, og synliggjør IKT som hovedsatsingsområde, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

IKT-Norge er skuffet over at det ikke kommer noen tiltak knyttet til digitalisering av offentlig sektor, vi er også spent på hva endringene i finansieringen av samhandlingsreformen vil bety. Store investeringer ventes på området velferd og bruk av teknologi, og statens finansieringsansvar vil kanskje bety en mer koordinert utvikling av ny teknologi på velferdsområdet, sier Hoff.

IKT-Norge er positiv til en økt forskningsbevilgning på bredbånd og digitale tjenester, og en satsing på etter- og videreutdanning av lærere. –Vi mener imidlertid langt flere lærere kan få etter- og videreutdanning ved å tilby dette som elæring og via digitale læremidler. Da vil samtidig vikarutgifter reduseres betraktelig, fortsetter Hoff.

IKT-Norge er glad for at regjeringen øker potten for etablerertilskuddet med 15 millioner. –Vi har fått mange rapporter blant våre entreprenører at det begynner å bli tørt for å få etablerertilskudd, det er derfor helt nødvendig at denne økes, sier Hoff.

–Norsk IT-sektor er klart mer lønnsom som resten av fastlandsindustrien. Likevel har vi manglet statlig satsing på IKT og digitale næringer. Nå får vi fylt på med helt nødvendig startkapital, sier Hoff.

IKT-Norge mener det er positivt med en ekstra bevilgning til FEIDE, men vil likevel understreke at dette kun vil dekke noen småkommuner. –FEIDE må nå bli obligatorisk som elD for alle skoleelever og brukes i nasjonale prøver og av hele utdanningssektoren. For at FEIDE skal få reell verdi må dette nå bli en felles løsning som alle kan ta i bruk på like vilkår, sier Hoff.