Kulturdepartementet, Norsk filminstitutt og Innovasjon Norge lanserte i dag deres samarbeid prosjektet Spill ut i verden der hensikten er å støtte norsk spillindustri som har internasjonale ambisjoner og vektspotensiale.

– Det er viktig med spesifike tiltak for spillutviklerne, vi er nå inne i en fase der norsk spillindustri har mulighet til å etablere seg i en tøff internasjonal konkurranse. Det er en fremtidsrettet teknologinæring med potensiale å skape verdi og arbeidsplasser Norge er avhengig av i fremtiden,, sier Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier IKT-Norge.

– Det er bra at tiltak nå rettes direkte mot spillindustrien slik at spillindustrien kan fokusere på å utvikle gode spill i sterk internasjonal konkurranse,  fremfor å konkurrere med norske kulturaktører om felles kulturmidler, mener Waterhouse