Viktig for Norges IT-satsing at støtten til gründerne videreføres!

– IKT-Norge har krevd at Regjeringen fyller på potten til etableringstilskudd til gründere, etter at den var nesten tom etter 1. halvår. Vi er derfor svært glade for kveldens budskap fra Regjeringen om at de vil gjøre nettopp det,  sier Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge.

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til Innovasjon Norge, hvorav 60 millioner skal gå til etableringstilskudd og 40 millioner til forsknings- og utviklingskontrakter. For IKT-Norge har denne saken vært svært viktig å få en løsning på som gir like muligheter også for de gründerne som starter ny virksomhet også i andre halvår 2015. Det er nå viktig at vi sammen sørger for at alle de selskapene som nå kommer ut også har gode muligheter til å vokse utover selve oppstartsfasen.

– Disse pengene kommer godt med i en tid der Norge trenger omstilling og ny vekst. Vi er overbevist om at veldig mange oppstartsbedrifter med stort vekstpotensiale er IT-bedrifter. Derfor er denne ordningen viktig for oss, men dette er også viktig for landet, for i disse bedriftene kommer det ideer vi skal leve av i morgen. Vi er svært fornøyd med at næringsminister Monica Mæland har lyttet og nå agerer, mener Hoff.

– Dette er en seier for oss som hver dag sloss for at våre techgründere skal ha mulighetene til å få den første dytten på vei til til å realisere nye vekstselskaper i Norge. Gode prosjekter står i kø, og en slik ordning vil være en glimrende katalysator for å skape nye gründersuksesser med internasjonalt potensiale som Xeneta, Filmgrail, Kahoot og Unacast m. fl.

– IKT-Norge har brukt store ressurser for å få en løsning som gir like muligheter også for de gründerne som starter ny virksomhet også i andre halvår 2015. Vi må nå sammen sørge for at alle de selskapene som nå kommer ut også har gode muligheter til å vokse utover selve oppstartsfasen, avslutter generalsekretær Per Morten Hoff.