Rejlers viser nå vei for en hel ingeniør- og IKT-bransje ved å kjøpe Embriq fra Hafslund. All fysisk infrastruktur i samfunnet er i ferd med å bli digitalisert, og dermed kan den utnyttes bedre. Rejlers har allerede et av Norge- og Nordens ledende rådgivende konsulentmiljøer innen sine satsingsområder, nå blir dette ytterligere styrket. Rejlers får nå tilgang til Norges beste og største IT-miljø for kraftsektoren, sier Per Morten Hoff, spesial rådgiver i IKT-Norge med anledning av at Rejlers kjøper Embriq.

Oppkjøpet er et godt eksempel på at næringer og bransjer smelter sammen. Kraftsektoren digitaliseres og smart strøm og smarte byer er i ferd med å bli langt mer enn et fyndord. Styring og beregning av strømforbruk er grønn og smart bruk av store datamengder.

– Markedet for Automatisk Måleravlesning (AMS) er under utrulling og i rask utvikling. Innen 2019 vil alle boliger i Norge ha to-veis kommunikasjon med nettet og kommunisere energiforbruk hver time. IKT-Norge er svært opptatt av at vi som nasjon kan utnytte disse storskala datamengdene til å skape ny verdi for kundene og samfunnet, mener Hoff.

– Gjennom analyse og bruk av big data kan el-leverandørene på sikt dimensjonere både utbygging og styring av forbruk på et langt bedre måte enn tilfellet er i dag. Dette vil gavne miljøet, gi rom for bedre utnyttelse av kraften og det kan på sikt også medføre at prisnivået på kraft kan synke.

– Vi har savnet et tverrfaglig miljø i Norge som har fokus på elkraft, energi, og IKT i Norge og vi tror at oppkjøpet kan sette ny fart både i kraftbransjen og i ingeniør- og IKT-bransjen. Oppkjøpet vil helt sikkert også inspirere andre aktører innen disse bransjene til å komme høyere opp på banen og ikke minst tenke mere sektorovergripende, avslutter Per Morten Hoff, IKT-Norge