– I dag kan kommunene ilegge eiendomsskatt ikke bare på verdien av eiendommen, men også verdien av fysisk, fast innstallert produksjonsutstyr dersom eiendommen klassifiseres som verk og bruk. Dette rammer eksisterende ekominfrastruktur og kan slå beina under den gryende industrielle datasenterindustrien i Norge, sier Roger Schjerva IKT-Norges sjeføkonom.

I en høringsuttalelse til finansdepartementet støtter IKT-Norge regjeringens forslag om å fjerne kommunenes rett til å kunne ilegge eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk.

– Bestemmelsen er diskriminerende for tradisjonell og moderne industri. Hvorfor skal industri ha høyere skatt enn konsulentbedrifter og reklamebyrå? Det finnes det ingen fornuftig begrunnelse for. Det er ikke uten grunn at flere regjeringer har ønsket å avvikle denne bestemmelsen, mener Schjerva.

IKT-Norge ber regjeringen fremme forslaget for Stortinget på tross av motstand fra enkeltkommuner som har store skatteinntekter fra denne skatteformen.

– Nå må Stortinget stramme seg opp og skjære igjennom. Spesielt bør sentrumspartiene og Arbeiderpartiet som har støttet oppbyggingen av en ny datasenterindustri være seg sitt ansvar bevisst. Det finnes et hav av støtteordninger fra stat til kommune. Det må kunne gå an å kompensere de kommunene som taper mest skatteinntekter på annen måte, i en overgangsperiode, avslutter Roger Schjerva.