torgeir citomediaIKT-Norge inviterer alle ekomtilbydere i det norske markedet til gratis seminar om datalagringsdirektivet på Litteraturhuset kl. 12.00 6. mars 2012.

Datalagringsdirektivet skal innføres i Norge 1. juli 2012 med betydelige utfordringer, konsekvenser og store oppgaver for ekomtilbyderene som må løses i løpet av kort tid. Det er mye usikkerhet rundt hvilke krav og kostnader ekomtilbyderene vil møte, og sannsynligheten er stor for at avklaringene om sikkerhetskrav etc. kommer tett oppunder implementeringsfristen 1. juli 2012.

– Vi er bekymret for at mange ekomtilbyderene ikke har tilstrekkelig kunnskap om prosessen og kravene de vil møte etter 1 juli. Derfor inviterer vi alle ekomtilbydere, store og små fra hele landet, til et gratis seminar om kravene de vil møte sier Torgeir Waterhouse

IKT-Norge har samlet representanter fra de forskjellige myndighetene som stiller krav, og har ansvar for de pågående prosessene frem mot implementering av dld.

– Det er mye usikkerhet runst dld, og vi mener det er viktig for ekomtilbyderene å få informasjon direkte fra de myndighetsaktørene som er nærmest prosessene og besluttningene om tas nå om datalagringsdirektivet sier Waterhouse

Seminaret gir mulighet til å møte representanter fra myndighetene og kollegaer fra bransjen, og vil dekke:

  • Atle Årnes, Avdelingsdirektør Datatilsynet: sikkerhetskrav, konsesjon for lagring av data og krav til ekomtilbydere.
  • Hans Olav Røyr, Juridisk rådgiver Post- og teletilsynet: forslag til forskrift for lagring og krav til ekomtilbydere.
  • Rune Utne Reitan, Politioverbetjent Kripos: forventninger til data, tilgang og ekomtilbyderene.
  • Mette Schjelderup Olaisen, Seniorrådgiver Finanstilsynet: forventninger til data, tilgang og ekomtilbyderene.
  • Kostnadsutvalgets forslag til dekning av kostnadene staten påfører ekomtilbydere.