Aftenposten tar opp og viser oss hvordan vi har et stort problem med misbruk av teknologi. Et problem som følger av myndigheters monopol på å utstede lover i landet de kontrollerer, muligheten til å gi seg selv lov til å misbruke teknologi, og viljen til å misbruke den.

Et problem vi ser ofte, myndighetene i et land gjør noe vi (som regel med rette) mener er galt, og utfordringen som følger er at vi “forventer” at de legger seg på vår tradisjon, praksis og lovgivning fremfor sin egen.

Med appen Absher på mobiltelefonen har mennene tatt full styring med kvinner i Saudi-Arabia. (Aftenposten)

1*99p78KK
Image: https://itunes.apple.com/us/app/

Det er opplagt at bruken av Absher og tilsvarende teknologi for å drive sosial kontroll, overvåkning, undertrykking er uakseptabel. Helt uakseptabel. Det er et godt eksempel på et problem norske myndigheter bør reise og belyse i sin dialog med andre lands myndigheter og i internasjonale fora. Et problem som må bli til en politisk debatt om hvordan vi skal bruke, og ikke bruke, teknologi for å bygge bedre samfunn og forbedre folks liv. Bedre liv for alle, ikke bare menn i Saudi Arabia eller andre i maktposisjoner det kan være ubehagelig å peke på.

Like opplagt er det at plattformer, som Apple og Google, tilbyr på et eller annet nivå kan ha (med)ansvar for hva det er mulig å bruke tjenestene deres til. I dette tilfellet å distribuere en tjeneste eller app. Vel så viktig som en diskusjon om de har (med)ansvar eller ikke er hvordan det eventuelt oppstår, hvem som definerer det og hvordan det eventuelt skal praktiseres uten å havne i konflikt med verdier vi ønsker ivaretatt.

Aftenpostens sak er veldig viktig, og er samtidig en problematisk forenklet sak om denne problemstillingen. Er det virkelig slik at kvinnenes «liv er blitt et digitalt fengsel takket være Apple og Google.» Eller er dette nok et eksempel på hvor lett det er å peke på teknologileverandører og hvor forenklet det er å hevde at ansvaret (ensidig) ligger der? Det er ikke noen tvil, teknologileverandører kan ha også ansvar, men betyr det at de har ansvar for et myndigheters håndtering av et lands tradisjoner, lovgivning og praksis?

Det elektroniske systemet Absher ble utviklet av saudiarabiske myndigheter i 2012.

Systemet drives av staten, og hensikten er å gjøre offentlige tjenester digitalt tilgjengelig.

Appen kan for eksempel brukes til å betale bøter, få førerkort, fødselsattest eller søke om offentlige tjenester. (Aftenposten)

Dette er altså en tjeneste laget av myndighetene i et land som er handelspartner, alliert og medlem av internasjonale organisasjoner med Google og Apples hjemland. Med Norge også. Myndighetene der, som våre gjør, bruker digitale tjenester, mobilnett, internett og mer for å effektivisere samfunnet og implementere lovverk. Myndigheter, i dette tilfellet, som også er med i kampen om å vinne kåringen: de kjipeste i verden.

Med Absher på mobiltelefonen blir det mye enklere å ha total kontroll med hva deres døtre og koner kan gjøre. (Aftenposten)

Det er ingen tvil om at det ikke er greit. Det kan aldri bli greit. Så er et av flere viktige spørsmål, skal selskaper som Apple og Google ha ansvaret for å stoppe dette? Skal de overprøve hvilke tjenester myndigheter tilbyr sine innbyggere? Ønsker vi at de skal gjøre vurderinger av lovverket i land og ensidig konkludere med at lov A, B og C ikke passer med deres eget verdigrunnlag. Ønsker vi at de til en hver tid skal rette seg rådende opinion i eget eller samarbeidende land? Skal de basert på slike vurderinger eller hensyn sensurere og/eller overprøve myndighetene? Hvor går grensen for når de «opplagt» skal gjøre en slik vurdering, hvor går grensen mellom det «opplagte» og populisme eller utidig innblanding i andres lover, tradisjoner eller praksis for uenighet, for opposisjon eller for egne valg?

Er vi (fremdeles) der at selskaper forventes å ut i verden og levere tjenester, tjene penger, etc helt til vi får innblikk i at det skjer noe ubehagelig? Noe vi ikke liker. Noe som absolutt ikke bør foregå, men er lovlig der det skjer. Så skal selskapene (plutselig) møtes med forventning om at de ikke skal eksportere der det er lovlig. Bør vi heller diskutere eksportrestriksjoner?

– Det er skandaløst at Google og Apple gjør det lettere å spore kvinner og kontrollere når og hvor de kan reise, sa den amerikanske senatoren Ron Wyden. (Aftenposten)

Bør vi som samfunn og våre politikere heller ta de vanskelig vurderingene og diskusjonene hvem som skal være våre handelspartnere fremfor å stilletiende akseptere og ønske eksport til slike regimer velkommen i handelsbalansen helt til det får ubehagelig mediedekning? Når får vi en (bredere) debatt om regulering av eksport av teknologi slik vi har for våpen?

Ønsker vi virkelig at vurderinger om hvilke tjenester som leveres til hvem skal gjøres (hastig) in the court of public opinion? Drevet frem av moral, allianser eller preferanser der og da? Hva når, eller om, det rammer oss selv? Hva når, eller om, det skader tredjeparter fremfor “bare” de med makt eller de myndighetene vi ønsker å ramme?

Dersom vi mener alvor med at selskaper ikke skal levere tjenester som hjelper grupper eller myndighetene i et land å praktisere lovverket der, bør vi ikke heller forby å levere tjenester eller noen typer tjenester til det landet? Er det da godt nok å mene at “våre” leverandører bør ta andre valg?

 

Opprinnelig publisert på Medium.