Les vår kommentar i dagens Finansavisen – hvorfor har IKT-Norge investert på Tøyen.

IKT-Norge har investert i en del av byen som de fleste forbinder med alt annet enn teknologi og oppstart av bedrifter – hvorfor gjorde vi det? Byutvikling!

FullSizeRender
Faksimile fra dagens Finansavisen

Tøyen er hottere enn brennhet asfalt om dagen. Hipsterheaven og “ det neste Grünerløkka” er blitt fremstilt som Tøyens neste steg, bydelen er på alles lepper og den er en naturlig del i enhver oslopolitikers vokabular, både i og utenfor valgkamp. Men først og fremst er Tøyen et boområde for ca 14.000 mennesker. Området er blant Norges tettest bebodde. Over halvparten av innbyggerne har minoritetsbakgrunn, ⅓ av innbyggerne flytter årlig og ikke minst ⅓ av barnefamiliene i området er under fattigdomsgrensa.

IoT – Internet of Tøyen

IKT-Norge har klokketro på at en av de virkelig store områdene for vekst og utvikling for vår næring ligger innenfor byutvikling. Det gjelder alt fra avfallshåndtering, energiforbruk,trafikkavvikling, infrastruktur, skole og helse, og ikke minst innen bygg og anlegg, for å nevne noe. Fellesnevneren er smart byutvikling med innbyggerne i fokus. Tøyen er også Norges trafikknutepunkt, det passerer flere mennesker forbi Tøyen, over og under bakken, enn noe annet sted i Norge.  Forutsetningene for at nettopp Tøyen skal bli Oslos pilotbydel for smarte løsninger er åpenbar. IKT-Norge ønsker å være med på dette løftet, og ikke minst tilby våre medlemsbedrifter å ta del i dette med sin teknologikompetanse. I dag har Telia inngått en samarbeidsavtale med Tøyen Startup Village (TSV) nettopp med tanke på å bruke sin IoT- kompetanse (tingenes internett) for å skape relevante tjenester i et bymiljø.

Bydel Gamle Oslo, som Tøyen er en del av, har en dropout rate på 40% fra videregående skole. Gitt de demografiske faktaene er dette kanskje ikke så overraskende – men for de det gjelder er det dramatisk. Fra IKT-Norges side har vi en sterk og voksende “EDTech-klynge” i Oslo, Oslo Edtech, IKT-Norge er initiativtaker til denne satsingen. Teknologi kan ikke hindre frafall i seg selv –  det er lærer og oppfølgingen fra skole, familie og nærmiljø som er viktigst. Men vi vet at teknologi kan fange opp og dokumentere hvem som er i faresonen, teknologi kan gi muligheten til å gi annen type læremidler, teknologi kan være med på å minne ungdommene på hva, hvor og når.  Til høsten håper vi å få til et samarbeid rundt leksehjelp, med vårt medlem LearnLink, som nettopp har løsninger med dokumentert effekt på å knytte unge voksne med kunnskap til ungdommer med behov for leksehjelp.

Tøyen Startup Village ble etablert nettopp for å ha en innovasjonshub i området, som både gir lokale arbeidsplasser, og ikke minst vil være navet i ulike prosjekter knyttet til byutvikling. I dag har vi oppstartsselskaper som NyBy som lager en transaksjonsplattform for omsorgstjenester, TooGoodToGO som er en applikasjon som både hindrer matsvinn, og avhending av overskuddsmat, i tillegg tunge miljøer innen big data, underholdningstjenesten Filmgrail, og arkitekter og et filmmiljø.

For IKT-Norges del har dette gitt oss innsikt og kunnskap om hva byutvikling er, hvordan vi kan samhandle mellom liten og stor innenfor medlemsmassen, og gir oss et unikt samlingspunkt for all vår virksomhet knyttet til byutvikling!

God sommer!

Fredrik Syversen

Direktør, næringsutvikling i IKT-Norge

Styreleder Tøyen Startup Village AS