hoff nbp8777
Per Morten Hoff

IKT-Norge er skuffet over at regjeringen ikke har en større satsing på sikker eID til alle innbyggere. Derimot finner vi det svært interessant at helseministeren i sitt budsjett foreslår egen eID-løsning for helsearbeidere. – Dette viser at politikken ikke henger sammen. Vi er positive til at helsearbeidere får eID-raskt, men det forutsetter at vi ikke bygger siloer der ID-løsningene ikke kan brukes på tvers av sektorene, sier Hoff.

IKT-Norge er glade for 90 millioner ekstra til Altinn. Dette er en viktig komponent i digitalisering av offentlig sektor. Det bør gjøre Altinn bedre rustet til å levere gode løsninger til næringsliv og innbyggere. I dag er det kun to kommuner som deltar i Altinn på prøve. De 427 andre er foreløpig på venterommet grunnet mangel på kapasitet. Storsatsing i NAV og EDAG er også positivt. – Kommunene må kobles på Altinn og få bruke alle felles løsninger som staten utvikler. Det vil spare kommunene for milliarder og gi bedre innbyggertjenester, sier Hoff.

Regjeringen slår fast at en videreutvikling av dagens næringsliv forutsetter at nye foretak etableres, og hevder å ville bidra til dette bl.a. ved å fremme innovasjon og entreprenørskap, særlig i framtidsrettede næringer. De næringspolitiske prioriteringene i budsjettet for 2013 er katastrofale i forhold til å nå dette målet. Pengene går til CO2 kompensasjon til industrien og videre satsing på subsidier til maritim industri; næringer som har lav konkurranseevne og lønnsomhet. Det er et gedigent paradoks at NHD bruker 1.6 milliarder kroner på tiltak for sysselsetting av sjøfolk mens Forskningsrådet får en bevilgning på 1.4 milliarder kroner.

IKT-Norge er glade for datasikring i Forsvarets IT-systemer, samt økte bevilgninger til Norcert og NSM. Bedre koordinering mellom Norcert, NSM og Norsis etterlyses av IKT-Norge. IKT-Norge mener at de 100 millioner som er avsatt til nytt beredskapssenter, er bra, men er meget skeptisk til at man har havnet på en lokalisering på Alnabru på en uregulert tomt. Det vil kunne ta 8 år før beredskapssenteret kan stå ferdig. I tillegg vil NSB kunne få en meget betydelig ekstraregning ved at det må etableres et nytt logistikksenter. IKT-Norge mener at Politiets beredskapssenter heller burde lokaliseres på en tomt hvor det kan realiseres mye raskere, som f.eks Lahaugmoen, hvor man kan begynne å bygge i morgen. – Budsjettet tar ikke inn over seg de store problemene med Nødnettet, og det synes fortsatt uklart om kravet til lands-dekning på 79% ligger fast. At lokale blålysetater må forholde seg til både et lokalt nett og til Nødnettet reflekteres ikke i budsjettet,  sier Hoff.

Den forventede storsatsing på IKT-systemer til Politiet har uteblitt, 20 millioner kr ekstra må sees på som midler til utredning, hvilket betyr at det tar enda lenger tid før Politiet får oppegående og moderne IKT-systemer. Dette er en stor skuffelse og er heller ikke i tråd med den lovede oppfølgingen etter 22 juli.

90 ferske millioner til Kartverket gir ingen samfunnsgevinst. Ingen av midlene er øremerket bedre tilgang eller lavere priser på kart og geodata.  Kartverket står i fare for å forspille sin egen rolle med en slik politikk. Næringslivet løper i flokk til andre aktører for å hente kartdata til bruk i smarttelefon-apper og programvare. – Det er skuffende at miljøvernministeren, som tidligere har stått frem som en varm tilhenger av åpne offentlige data, ikke leverer på dette, sier Hoff.

– Det er mye fokus på hva statsbudsjettet betyr for den enkeltes lommebok, et av de største innhuggene skjer fordi offentlig sektor fremdeles ikke er tilstrekkelig digitalisert, avslutter Hoff.

For ytterligere informasjon eller kommentar kontakt IKT-Norge ved generalsekretær Per Morten Hoff 92022354 eller direktør myndighetskontakt, Heidi Austlid på 90745210