– kommentar til Høyre og APs avtale om datalagringsdirektivet

IKT-Norge frykter dyr, dårlig og vanskelig gjennomførbar implementering av Datalagringsdirektivet (DLD) i Norge. – Denne avtalen gir oss flere spørsmål enn svar, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge


– En samlet næring har sagt at vi ikke ønsker datalagringsdirektivet og vårt viktigste krav i høringen var at Norge må avvente EUs evaluering av datalagringsdirektivet før implementeringen behandles i Stortinget. Dette punktet har Høyre og AP glatt oversett, tiltross for lovnader om det motsatte for kort tid tilbake.

De utvidede kravene til sikring av data som er tatt inn i denne avtalen virker dyre, teknisk kompliserte og lite treffsikre. – Det kan synes som man har vært mer opptatt av symboler enn å sørge for treffsikker og effektiv sikring av datalagringen, sier Bjercke.

Kravet om kryptering av databaser, lukket lagring, autorisering av personell og krav til sporbarhet er alle vagt formulert i avtalen. Dersom disse punktene tolkes strengt vil det være tilnærmet umulig å implementere denne versjonen av DLD i Norge. Det vil også bli svært vanskelig å drifte et telekomnett i Norge. Vi kan risikere at selskapene må operere med dobble databaser, noe som vil øke kostnadene men ikke sikkerheten. Kravene minner om de den Tyske forfatningsdomstolen satte i Tyskland, som har ført til at implementeringen der har stoppet helt opp.

Høyre og Arbeiderpartiet har har heller ikke tatt hensyn til næringens krav om at det vil være totalt urimelig dersom noen av kostnadene forbundet med en eventuell implementering av dette direktivet legges på ekomtilbyderene. – Dette er et offentlig pålegg for å dekke det offentliges behov for data, sier Bjercke. Han legger til at norsk telekomnæring ikke er beredt til å dekke disse kostnadene.

—For ytterligere informasjon eller kommentar kontakt Hallstein Bjercke i IKT-Norge på telefon 93038742