hoff webinnlegg

IKT-Norges kommentarer til statsbudsjettet 2012

  • Ikke et budsjett for det nye næringslivet
  • Frykter utflagging av softwareselskaper

 

IKT-Norge mener profilen på forslaget til statsbudsjett for 2012 viser at Regjeringen er mer opptatt av å holde kunstigliv i gamle industribedrifter enn å satse på de mest vekstkraftige nye næringene i Norge, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

 

IKT-Norge er svært skuffet over at Regjeringen ikke har rettet opp den uheldige forskjellsbehandlingen norske softwarebedrifter opplever knyttet til avskrivningssatser for FoU. Vi frykter utflytting av norske softwareselskaper hvis dette ikke rettes opp, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

 

Stramt , men ikke smart budsjett

IKT-Norge er generelt skuffet over at Regjeringen i et stramt budsjett ikke i større grad har sett verdien av å modernisere og effektivisere offentlig sektor ved å hjelp av IKT. Regjeringen bruker omlag 500 mill. på IKT-fornyingstiltak. Stockholm stad bruker til sammenligning om lag 20 mrd. på denne type tiltak de neste fire årene.

 

-Det er positivt at man viderefører igangsatte fornyingsprosjekter i bl.a. NAV, politiet og helsesektoren (85 mill til kjernejournal), men vi savner de store nye digitaliseringsprosjektene, sier Hoff. Han mener størrelsen på satsingen ikke reflekterer Statsrådens uttalte ambisjon om et digitalt førstevalg.

Avskrivningssatser FoU programvare

Regjeringen viser igjen at den prioriterer landets solnedgangsnæringer når den bedrer avskrivningsreglene for produksjonsinnretninger i industrianlegg og husdyrbruk i landbruket. IKT-Norge har lenge vært svært bekymret for at selskaper som driver softwareutvikling i Norge kan komme til å flytte virksomheten ut av landet.

Norske programvareselskaper omsetter for omlag 28 mrd i året og det er ca 20 000 ansatte. Skattereglene for denne typen virksomhet er svært uklare. Mens tradisjonell industri har kunnet forholde seg til fastsatte satser for avskrivning, må selskaper som produserer immaterielle verdier selv argumentere for og dokumentere at deres praktisering av avskrivning/utgiftsføring er skattemessig korrekt. I tillegg til at reglene er uklare gjør dette at programvareselskaper må bruke store ressurser på skatteadvokater og rådgivere.

IKT-Norge har tidligere tatt opp denne problemstillingen med Finansdepartementet og foreslått en regelendring. -Vi er svært skuffet over at dette ikke er tatt til følge og hadde forventet at dette kom nå, sier Hoff. IKT-Norge forventer at Regjeringen raskt følger opp dette.

Forskning må prioriteres

IKT-Norge er skeptisk til at Regjeringen kutter forskningsfondet. Dette vil kunne bidra til å svekke den langsiktige forutsigbarheten i forskningspolitikken. Vi forutsetter at Regjeringen nå følger opp med økte bevilginger til forskning i hvert budsjett framover, sier Hoff.

IKT-Norge er fornøyd med at man styrker satsning på næringsrettet forskning – ved at Forskningsrådet prioriterer mer midler til BIA.

IKT-Norge er fornøyd med at Investinors kapital øker med 1,5 mrd forusatt at man også åpner for IKT som satsningsområde – noe NHD indikerer i sin pressemelding, sier Hoff.

For ytterligere informasjon eller kommentar, kontakt IKT-Norge ved Per Morten Hoff på mobilnr. 92022354