Sveriges Kulturminister gjorde det tirsdag 23.6 klart at Sverige dropper DAB. Altfor usikkert og altfor dyrt er begrunnelsen.

«Mot bakgrund av svaren från remissinstanserna är regeringens slutsats att för närvarande inte gå vidare med en övergång till DAB +. En sådan övergång är förenad med alltför stora oklarheter, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– DAB-debatten er dermed lagt død i Sverige og Norges beslutning om å stenge FM-nettet med tvang fremstår som en stadig mer oppsiktsvekkende beslutning. Norge er fortsatt det eneste landet i verden som har besluttet å stenge FM-nettet, sier Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge.

– Øvrige land som har satset på DAB, som Sverige, Danmark, England har alle besluttet ikke å stenge FM-nettet. Hva har gjort norske politikere så sikre i deres teknologivalg når resten av verden innser at DAB ikke er fremtiden? Burde ikke NRK heller satse på innhold på de plattformene som lytterne vil ha, fremfor å binde opp enorme kostnader på infrastruktur? spør Hoff.

Kilde:
Les mer her