IKT-Norge ansetter tidligere statssekretær i Finansdepartementet Roger Schjerva som sjeføkonom.

Foto: regjeringen.no
Foto: regjeringen.no

Roger Schjerva vil på nyåret tiltre som sjeføkonom i IKT-Norge. Schjerva har de siste åtte årene vært statssekretær i Finansdepartementet og er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

– IKT-Norge styrker organisasjonen ved å få Schjerva med på laget og vi tror det vil tilføre våre medlemsbedrifter en meget relevant og interessant kompetanse, sier generalsekretær Per Morten Hoff.

– Jeg ser frem til å arbeide i IKT-Norge for å være med å utvikle en av de største og mest framtidsrettede næringene i Norge. Næringen skaper nyttige, effektiviserende produkter og tjenester med arbeidsplasser over hele landet, sier Roger Schjerva.

– For IKT-Norge er dette en meget viktig styrking av organisasjonen for også i fremtiden best mulig kunne ivareta våre medlemmers behov ved å fortsette å videreutvikle IKT-Norge og næringen, sier styreleder Eilert Giertsen Hanoa.

Schjerva vil tiltre stillingen som sjeføkonom i IKT-Norge primo 2014. Endelig tidspunkt for tiltredelse vil avhenge av Karanteneutvalgets beslutning om karantenetid.

IKT-Norge er IT-næringens interesseorganisasjon. Foreningen har 350 medlemsbedrifter som har en samlet omsetning på 123 milliarder kroner. IKT-næringen er målt i omsetning Norges tredje største næring, og ble i vår utpekt som et nasjonalt hovedsatsingsområde. IKT-næringen er viktig i kraft av egen størrelse, men skiller seg fra andre næringer ved at IKT særlig bidrar til å gi privat sektor konkurransekraft og offentlig sektor effektivisering. 80% av representantene som ble valgt inn på Stortinget i høst vektlegger IKT som viktigste faktor for å kunne oppfylle valgløftene.

For ytterligere informasjon:

Styreleder i IKT-Norge Eilert Hanoa tlf. 92832905
Generalsekretær Per Morten Hoff tlf. 92022354
Sjeføkonom Roger Schjerva tlf. 90103661