Vi er i 2017, og har dessverre fremdeles bruk for barnevernet. Derfor er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i gang med en «Kartlegging av kompetansebehov i barneverntjenesten». Det er bra, men det som ikke er bra er at det ser ut som kartleggingen ikke er basert på det vi vet om barn og ungdoms behov og hverdag i 2017 og fremover.

Jeg diskuterte fraværet av temaer som internett, mobiltelefon og sosiale medier i kartleggingen med en 11 åring, hun konkluderte kjapt med at «da går det ikke an å hjelpe til».

I dag har jeg skrevet mitt korteste høringssvar/innspill til en utredningsprosess noen gang:

Kartlegging av kompetansebehov i barneverntjenesten

Jeg har søkt gjennom dokumentet etter følgende ord: internett, mobil, mobiltelefon, sosiale medier, digital, sikkerhet og personvern.

Ordene internett, mobil, mobiltelefon, digital, sikkerhet og personvern er ikke nevnt. Sosiale medier er nevnt 3 ganger. 2 ganger i forbindelse med kontakt mellom foreldre og barn utenfor samværsavtale og 1 gang som et tema å snakke med ungdom om i en oppramsing sammen med blant annet rus og seksualitet. Sikkerhet er nevnt i andre viktige sammenhenger, men ikke i sammenheng med barn og ungdoms digitale hverdag.

Det bør være unødvendig å gjøre rede for hvor sentrale elementer internett, mobil, mobiltelefon, sosiale medier, digital, sikkerhet og personvern er i barn og ungdoms hverdag i 2017 og fremover. Videre fremstår det dermed som opplagt at det er en bemerkelsesverdig ufullstendig “beskrivelse av kompetansebehov i barneverntjenesten”.

Det er helt avgjørende at det kommunale barnevernet har kompetanse om både hvordan internett og digitale tjenester fungerer, hvilken plass det har i barn og ungdoms hverdag og hvordan de brukes.

IKT-Norge bistår gjerne Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i det videre arbeidet.»

Det er nok mange som har mye å bidra med til denne kartleggingen, jeg oppfordrer de som har kunnskap om barn og ungdommers bruk av internett, mobiler, sosiale medier etc og hvilken rolle de spiller i hverdagen å gi innspill til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Les kartleggingen og gi innspill, fristen for å gi innspill er 20.06.2017.