Slik kan valgløftene realiseres

IKT-Norge har kartlagt partiprogrammene og frittet ut toppkandidatene i hvert parti.

– IKT har gått fra å være politikernerdenes tema til å være aktuelt for helse-, skole-, nærings- og sikkerhetspolitikk. Vi ser at partiene nå har fokus på digitalisering for å muliggjøre effektivisering og innovasjon, sier Heidi Austlid i IKT-Norge.

PartilogoerIKT-Norge har vurdert alle partiprogrammene, og etter en samlet vurdering er SV vinneren. Venstre og SV, troner på toppen, mens SP ser ut til å være totalt fraværende med unntak av bredbåndspolitikken. I midten finner vi Arbeiderpartiet, Frp, Høyre og Krf – som gjør det relativt likt. Dog prioriterer de ulikt på enkelte områder som gir svært ulike utslag.

 For hele kartleggingen, se her. (PDF)

Når IKT nå er nasjonalt hovedsatsingsområde viser det viktigheten av digitalisering. IKT-politikken er i ferd med å komme enda sterkere på agendaen nettopp fordi den løser store samfunnsutfordringer. – Uavhengig av regjeringskonstellasjon etter Stortingsvalget 2013 vil vi se en enda mer offensiv digitaliseringspolitikk for offentlig sektor, helse, utdanning, politi og andre områder, sier Austlid.

Tidligere kartlegginger viser at innsparingspotensialet i offentlig sektor er i milliardklassen ved bruk av IKT. – Digitalisering kan frigi betydelige ressurser som kan realisere partienes valgløfter – enten det dreier seg om mer velferd eller skattelette, sier Austlid.

– Norge trenger nå en digitaliseringsdirektør som kan realisere valgløftene og sikre innsparinger og effektivisering. Slik blir Norge smartere, tjenestene bedre og innovasjonen større, sier Austlid.

 

Tema/parti

V

H

DNA

FRP

KRF

SV

SP

Helse/velferd

4

3

3

4

4

5

3

Sikkerhet

4

5

4

5

3

4

2

Bredbånd

5

3

4

5

5

5

5

Nett/Kultur

4

6

1

4

6

4

0

Næring

5

4

4

4

4

3

2

Offentlig sektor

4

3

4

4

4

5

1

Åpne data

4

4

3

0

0

5

1

Utdanning

4

2

5

1

2

5

2

Totalt

34

30

28

27

28

36

16

Karakter

4,2

3,7

3,5

3,3

3,5

4,5

2

For hele kartleggingen se her. (PDF)

IKT-Norge har også spurt de fire toppkandidatene fra hvert av de ni partiene i hvert fylke om deres meninger om IKT-saker. Les hele sakenSe en presentasjon av svarene deres her. (PDF)

For mer informasjon, kontakt:

Heidi Austlid, direktør for myndighetskontakt, på 90745210 og heidi@ikt-norge.no.

Per Morten Hoff, generalsekretær,  på 92022354 og hoff@ikt-norge.no