2017 ble året da man ikke kunne gå i ett møte med offentlig sektor uten å snakke digitalisering og smarte byer. Alle kommuner med en viss størrelse har eller er i ferd med å utvikle en strategi for sin versjon av den smarte byen.

photo 1468930830753 6699377de411

Hva med oss i bransjen? Mange spør både hva vi legger i begrepet smarte byer, og hvorvidt det bare er nok et konsept for å selge IKT-tjenester. Først og fremst mener vi i IKT-Norge at den smarte byen er den bærekraftige byen, og at det kanskje er på sin plass å endre begrepet fra smart til bærekraftig. Prinsippet om bærekraft vil ligge i all virksomhet fremover, og for oss som næring vil smarte byer være en kilde til masse business, men med det også gi oss en mulighet til å bidra der det smerter mest – nemlig klimaspørsmålet.

Når IT-bransjen bygger en bydel

At IT-bransjen skal bygge en bydel er selvsagt en outrert idé, vil noen hevde. Ikke for Google. I høst stod de sammen med Canadas statsminister Justin Trudeau for å kunngjøre det nærmeste noen har sett en teknologibedrift som utvikler en bydel.

Toronto har en stor bydel ved sjøsiden som venter på ombygging. Et fantastisk område i en av verdens fineste byer. Her har byadministrasjonen Toronto og Google i fellesskap utarbeidet Sidewalk Labs-forslaget som vant anbudskonkurransen for prosjektet. Et prosjekt som fyller alle slags teknologiske drømmer: Et termisk energinett som vil være karbonnøytralt, sensorer som skiller avfall fra gjenvinning, modulære bygninger som konverterer detaljhandel til bolig, overvåker svevestøv og forurensning, selvkjørende transittbusser, taxibots som reisedeling, adaptive trafikklys, roboter for varelevering, oppvarmede sykkelstier og fortau som smelter snø med termisk varme.

Sammen vil de virkeliggjøre fremtidens by, en teknologisk testbed for andre byer rundt om i verden, altså «»verdens første nabolag bygget på internett.»»

IKT-Norge satser på bærekraft og teknologi

Vi må selv være forberedt på å bli ettergått. Hva gjør vi da som næring? Hvordan bidrar vi utover det å tjene penger til egen virksomhet? Som representant for IKT-Norge og de digitale næringer er dette et spørsmål vårt styre og våre organer diskuterer. Som et resultat av dette oppretter nå IKT-Norge sammen med ledende bedrifter, små og store, et eget forum for teknologi og bærekraft. Vi møter en konstant etterspørsel etter våre meninger om hva den såkalte smarte byen skal bygges på. Først og fremst er byen et økosystem, eller som vi i teknologibransjen ville kalt det – en plattform der vi skal tilrettelegge for at så mange som mulig av innbyggerne opplever en stadig forbedring av livskvalitet basert på stadig mindre utslipp.

Hva er en byplattform?

European Commission’s Connecting Europe Facility (CEF) og TM Forum har sammen laget et «City platform manifesto» for å legge noen absolutte forpliktelser for hva en byplattform må basere seg på, jeg tror den er noe også vi i Norge kan legge til grunn:

1. Byplattformen må aktivere tjenester som forbedrer livskvaliteten i byene.

2. Byplattformen må samle både offentlige og private interessenter i digitale økosystemer.

3. Byplattformen må støtte prinsippene for delings- og sirkulær økonomi.

4. Byplattformen må være åpne for lokale oppstartsselskaper og bedrifter til å innovere på.

5. Byplattformen må håndheve personvern og sikkerhet til konfidensielle data.

6. Byplattformen må informere om politiske beslutninger og tilby for innbyggere en mulighet til å få sine stemmer hørt.

7. Byplattformen må eies av kommunene både byråkratisk og politisk.

8. Byplattformen må være basert på åpne standarder, beste praksis i bransjen og åpne APIer.

9. Byplattformen må støtte en felles tilnærming til  deling av data og/eller tjenester mellom byer.

10. Byplattformen må støtte prinsippene i FNs bærekraftige utviklingsmål.

Om disse prinsippene er dekkende kan sikkert diskuteres, men en form for enighet om hva vi snakker om og hvilke krav som stilles til alle de som i disse dager lager en smartby-strategi er uten tvil verdifullt. Den smarte byen er den bærekraftige byen. Ingen vil bo i en dum by.

Denne kommentaren ble opprinnelig publisert i Computerworld 25.01.2018.

Er du interessert i problemstillinger som dette? IKT-Norge oppretter nå «Forum for bærekraft og teknologi». Les mer her.